Recerca en gènere en psicologia

La recerca del Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere està vinculada, des del seu inici, amb el grup de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona Des-Subjectant.GESPGI (Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere Interseccional), grup creat l’any 1998 i dirigit per Margot Pujal i Llombart. Aquest grup està integrat a lnstitut d'Estudis de Dones i Gènere Interuniversitari (iiEDG), institució de la Generalitat de Catalunya que reuneix la majoria dels grups de recerca en estudis de dones, gènere i ciutadania de les set universitats catalanes i, que té per objectiu el seu reconeixement i institucionalització. Des-Subjectant. GESPI estudia la tensió Subjecció-agència i el sistema Subjecte-Sexe-Gènere des d'una perspectiva interseccional en la societat globalitzada contemporània: violències de gènere, qualitat de vida i relacions de gènere, precarització de la existència i crisi de “de la cura”, empoderament i agència en les dones, deconstrucció de la masculinitat, relacions de poder, cos i desig, feminització i precarització del treball, etc. A partir de l'any 2013, el nom del Grup_2014SGR781 és també Estudis Socials i de Gènere del Poder i la Subjectivitat, grup SGR consolidat per la Generalitat de Catalunya

Dins aquest marc, el Centre Joan Rivière en psicologia i gènere participa en aquelles recerques vinculades a la incorporació de l'Enfocament de Gènere de la Salut i el Malestar evitable des de la Psicologia i les Ciències Socials, dutes a terme en la línia de recerca de Subjectivitat, Salut i Gènere, coordinada per Margot Pujal i Enrico Mora, membre del Grup Lis del Departament de Sociologia. Aquest subgrup analitza:

1. Les relacions de Poder i la construcció psicosocial de la tensió Subjecció-Agència en la subjectivitat i el cos.
2. Les relacions entre la perspectiva de gènere i la psicologia com a disciplina científica a nivell epistemològic, teòric, metodològic i polític.

  • Els processos socials i psíquics de producció de la corporalitat sexuada i de gènere.
  • Gènere, subjectivitat, corporalitat i salut.
  • Contextos socials de vulnerabilitat de gènere de la salut.

3. La identificació de diferents relacions abusives i violències de gènere en diferents contextos socials (socioafectius, comunitaris, laborals, institucionals, etc.) i del seu impacte en la salut (mental, física i social) entesa de manera integral.
4. La construcció d'eines per a la intervenció psicosocial en salut i gènere.
5. L’impacte de les relacions socioafectives abusives lligades a temes de gènere i avaluacions de les intervencions dutes a terme en aquest camp.

Afinitats:

Campus d'excel·lència internacional U A B