A qui ens dirigim?

El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere va orientat a satisfer les necessitats i demandes de:

  • La comunitat universitària de la UAB, pel que fa a l'atenció psicològica del servei de Unitat de Psicogènere.
    • Persones que hagin viscut o estiguin vivint relacions abusives de gènere (psicològiques, sexuals, físiques, morals, econòmiques, ambientals, homofòbiques, transfòbiques, etc.) en contextos diversos (treball, sistema de salut, sistema jurídic, atenció psicològica, espai públic, educació, universitat, família pròpia o d’origen, relacions socioafectives, etc.).
  • Professionals del món de la psicologia i de disciplines relacionades que vulguin incorporar la perspectiva de gènere i professionals que estiguin treballant amb persones que viuen relacions abusives i violència de gènere, així com les institucions, entitats i empreses de les quals formin part.
  • Societat en general pel que fa a les accions de prevenció en relacions abusives i violències de gènere (infants, joves, adults, col•lectius, institucions, empreses, etc.).
Campus d'excel·lència internacional U A B