Per què Centre Joan Rivière en psicologia i gènere?

Ens anomenem Centre Joan Rivière en psicologia i gènere en honor a una de les psicòlogues pioneres, l'anglesa Joan Rivière (1883- 1962). Joan Riviére va participar durant els anys vint i trenta en els debats sobre sexualitat i psicologia de les dones que s'estaven desenvolupant en el camp psicoanalític europeu.

Al 1929, la psicoanalista feminista Joan Rivière va pronunciar la seva ja cèlebre conferència "La feminitat com a màscara", on analitza per primera vegada la feminitat com a aparell performatiu i explora un nou tipus de dona que definirà com intermitja per manifestar trets atribuits al sexe oposat. La feminitat mascarada fa referència a com la feminitat és assumida i utilitzada per dones de professions liberals amb èxit com una màscara per amagar comportaments i conductes associades al rol masculí. Ella diu que, per aquestes dones, després d'un èxit professional, representar el rol femení era una forma d'evitar represàlies per part dels homes que les podien veure com intruses i, per tant, els permetia reduir l'angoixa que els provocava l'exercici de professions en l'àmbit públic. D’aquesta manera, aquestes dones podien defugir les possibles represàlies per l’assumpció d’un rol que no se’ls considerava propi i podien ascendir i fer carrera professional des de la feminitat. L'autora acaba concloent que aquesta representació de la feminitat no és res més que la pròpia feminitat, és a dir, que la feminitat no deixa de ser una construcció social que representem o reproduïm.

El treball de Joan Rivière ha estat força fructífer i precoç, doncs la teoria feminista contemporània continúa tenint-la com a font d'inspiració després de més de 80 anys. Aquest fet queda reflectit en el següent escrit que ha tingut força impacte: McRobbie, Angela (2007): “Top Girls”, Cultural Studies, vol. 21, núm 4-5 julio/septiembre 718-37. En ell, l’autora desenvolupa el fenomen d'una nova "mascarada postfeminista" contemporània pel que fa a les noies joves de la generació actual.

    

Imatge: Fotografia de Joan Rivière

Campus d'excel·lència internacional U A B