Programes de prevenció a la UAB

La prevenció de les violències de gènere i masclistes que es duu a terme des del Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere es composa d'un conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la seva incidència mitjançant la reducció dels factors de risc. Les campanyes de prevenció realitzades des d'aquest servei van adreçades als homes i les dones de l’àmbit universitari en general, especialment a l’estudiantat, per tal de construir agents actius en la lluita contrea les violències masclistes i de gènere que siguin capaços de prevenir i detectar violències que s'estiguin duent a terme dins la comunitat universitària.

Aquesta prevenció s'està desenvolupant a partir de diferents accions i projectes que van encarats a reflexionar sobre la construcció de relacions sexoafectives, relacions laborals igualitàries i violències de gènere que es donen en aquest àmbit (assetjaments sexuals, per raó de gènere, per raó d'orientació sexual, violències masclistes dins de l'àmbit de la parella, violències masclites i de gènere dins la comunitàries, etc.).

Dins dels programes de prevenció que s'estan desenvolupant el Campus, actualment s'estan duent a terme conjuntament amb altres ens de dins i fora de la Universitat, en concret s'han desenvolupat i s'estan realitzant les següents accions:

  • Campanya de prevenció i difusió a les facultats a partir de materials elaborats pel Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere i la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP) de la UAB. La campanya pretén un doble objectiu: 1) fer difusió del servei del Centre Joan Rivière en psicologia i Gènere a partir de cartelleria i tríptics distribuïts en punts estratègics de les facultats (banys, plafons informatius, punts d'exposició de tríptics, etc.); i 2) treballar sobre la forma que tenim de relacionar-nos i les violències masclites que exercim a partir de l'exposició "Canviant la mirada sobre les relacions de parella" de la UAP, exposició intercativa que treballa a partir de la història d’en Joan i l’Helena la socialització de gènere, l'amor romàntic i les violències masclistes, sobretot dins l'àmbit de la parella, i que està itinerant per les diferents facultats del Campus. Podeu consultar els materials de l'exposició i dels tríptics que l'acompanyen aquí.
  • Xerrades, tallers i accions de prevenció enfocades a la construcció de relacions sexoafectives i les violències masclistes en el context universitari adreçades a l'estudiantat de forma oberta i gratuïta desenvolupats com a Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere o amb l'Associació Conexus dins el marc del Programa per a les universitat Contra la Violència masclista (PUC)1. Per consultar el catàleg de formacions propi podeu consultar-lo aquí.


1 El Programa per a les Universitats Contra la violència masclista (PUC) constitueix un ambiciós programa desenvolupat a les universitats catalanes. Aquest programa té tres eixos estratègics d'intervenció: prevenció adreçada als homes i les dones de l’àmbit universitari en general, especialment a l’estudiantat; detecció, formació adreçada a la comunitat universitària i els organismes que poden visibilitzar dones i homes que es troben en una situació de violència masclista o de relacions abusives; i atenció adreçada a dones universitàries víctimes que han viscut o viuen violència masclista o relacions abusives i també als homes agressors que voluntàriament hi accedeixin. Per més informació podeu clicar aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B