Presentació

El Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere engloba el Grup de Recerca Des-Subjectant.GESPGI (Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere Interseccional) del Departament de Psicologia Social (UAB) i de l’iiEDG, orientat a l'aprofundiment de la inclusió de la perspectiva de gènere en el coneixement en Psicologia i en altres disciplines científiques relacionades, i la Unitat de Psicogènere, dins del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia com a espai de transferència de coneixement de la recerca a la societat.

Psicogènere ofereix d’una banda, a partir de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, un Servei d’Atenció Psicològica, i de l’altra Projectes psicosocials d’intervenció en gènere, de prevenció, orientació, assessoria i formació a entitats i professionals que intervenen en relacions abusives i violències de gènere. El nostre treball està bàsicament orientat a treballar per eradicar l'impacte de les relacions abusives i les violències de gènere en la Salut, entesa d’una manera integral, sistèmica i dinàmica en qualsevol àmbit social.

En aquest sentit, aplicar la perspectiva de gènere als diferents àmbits d’intervenció professional de la Psicologia (clínic, social, jurídic, educatiu, etc) i d'altres disciplines professionals relacionades és bàsic per assolir una psicologia millor, més justa socialment i menys esbiaixada i aconseguir, així, una millor praxis professional amb un compromís ètic i democràtic més profund. En l'estudi dels problemes socials i psicològics actuals i en la pràctica professional, no es poden ignorar les relacions de poder de gènere, com tampoc es poden ignorar les relacions de dominació d’altres tipus. No contemplar el context social i relacional de les persones i el seu impacte en la subjectivitat individual comporta realitzar una intervenció esbiaixada, centrada en els símptomes, poc efectiva a mig i llarg plaç i que perpetua desigualtats i relacions poc sanes, més que transformar-les. Donat l’anterior, incorporar la perspectiva de gènere és una qüestió imprescindible per poder abordar aquest tipus de problemes des d’una perspectiva precisa, integradora, igualitaria i global.

 

D'altra banda, aquesta relació entre la Psicologia i el Gènere ha de fer-se des d'una perspectiva transdisciplinar, on es vagin teixint les interaccions entre la Psicologia i la resta de Ciències de la Salut (psiquiatria, medicina, etc.) i amb les Ciències Socials (Sociologia, Antropologia, Dret, Polítiques, Filosofía, Economia, Educació, etc.) introduïnt la perspectiva de gènere.

Campus d'excel·lència internacional U A B