Formació per a estudiants

El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere i i l'Observatori per la Igualtat de la UAB han organitzat fins l'any 2017 i periòdicament tallers amb perspectiva de gènere reconeguts com a activitats de reconeixement acadèmic pels graus. Aquests tallers actualment no s'estant impartint.  (Els tallers vigents están anunciats al web de l'Observatori per a la Igualtat")

“Gènere i psicologia? Taller sobre l’enfocament de gènere en Psicologia per a l’abordatge de problemàtiques socials actuals”: l'objectiu d'aquest taller és introduir-se en la perspectiva de gènere, perquè pugui ser integrada de forma transversal en els aprenentatges i la pràctica professional com a psicòlegs/gues. Es tracta d'entendre les principals aportacions d'aquesta perspectiva i el seu vincle amb les problemàtiques psicosocials actuals per tal de tenir-ne una mirada més completa i integradora. En el taller, s’analitzen les relacions de poder entre gèneres com un efecte clau en la reproducció i producció social generador de desigualtats, que cal tenir present a l'hora de treballar en aquest camp.

  • “Parlem de violència de gènere. Tallers d'intervenció psicosocial en violència en les relacions socioafectives des d’un enfocament de gènere”: enfocat a les violències de gènere, pretén donar eines a l'estudiantat, com a futurs professionals, per entendre, detectar i intervenir en temes de violències en relacions socioafectives des d'una perspectiva de gènere. En els tallers, es reflexiona sobre el propi concepte de violència de gènere, sobre la construcció de les relacions socioafectives d'amor i els mites que hi intervenen, sobre les diferents violències que podem identificar i com intervenir-hi. Els tallers també tenen l'efecte secundari d'ajudar a prevenir i evitar situacions de violència de gènere entre l’alumnat.
  • “Què tenen a veure la salut i la perspectiva de gènere? Taller d'intervenció en salut psicològica amb un enfocament de gènere i social”: l'objectiu del present taller és reflexionar sobre el concepte de salut que domina en l'anàlisi i la intervenció per tal d'incorporar les aportacions fetes des de la perspectiva de gènere i biopsicosocial. A partir d'aquest treball, es pretenen donar eines a l'estudiantat com a futurs professionals per a abordar els temes de salut des de la visió més integradora i completa possible, així com generar espais i contextos de salut que tinguin en compte la perspectiva de gènere.
  • "On són les dones? Taller sobre les dificutats i aportacions de les dones a la ciències i a la psicologia": l'objectiu d'aquest taller és reflexionar sobre la invisibilització de les dones en el món de la psicologia, veure les barreres i dificultats que s'han trobat al llarg del temps per accedir-hi i recuperar les veus i teories de dones psicòlogues i les seves aportacions al coneixement científic i disciplinar.

El contingut dels tallers es treballa a partir de metodologies participatives i dinàmiques, que pretenen generar debat i reflexió col•lectiva entre les persones participants.

Per veure les properes activitats programades, cliqueu a continuació
http://www.uab.cat/observatori-igualtat/
 

Campus d'excel·lència internacional U A B