Recursos

Recursos per treballar temes de gènere

A partir de l’experiència amb el programa Questió de gènere: Parlem-ne! i del Reculls 6: "Programa de prevenció de violència de gènere a la Universitat” (2010) realitzat per la UAP, es va fer palès la necessitat d’elaborar una guia de recursos pràctics. Aquesta té per objectiu oferir un seguit de dinàmiques que abordin les diferents qüestions demandades als tallers desenvolupats com es l’amor romàntic, el feminisme, el gènere, la sexualitat  o la violència, entre altres.

Des de la UAP, ens vam proposar recollir les diferents activitats que es van desenvolupar a la Universitat Autònoma de Barcelona durant quatre anys de funcionament del programa i, moltes altres fruit del treball de diversos col·lectius i institucions. Entre els treballs podem trobar eines d’EduAlter, col·lectius feministes d’Andalusia, Fil a l’Agulla, Centro de Estudios de la Mujer i moltes d’altres que seran degudament referenciades al final d’aquesta guia. D’aquesta forma reunir un material pràctic que pugui estar a disposició de tots/es.

Per l’elaboració d’aquesta guia hem cregut necessari establir eixos diferenciats per treballar les diferents qüestions vinculades al gènere.

 

  1. Dinàmiques per treballar conceptes clau
  2. Dinàmiques coeducatives
  3. Dinàmiques per treballar la publicitat sexista
  4. Dinàmiques per treballar les sexualitats i els gèneres no normatius
  5. Dinàmiques per treballar l’amor romàntic i la violència
  6. Dinàmiques per treballar la violència en espais no mixtos
  7. Font de recursos cinematogràfics i teatrals
  8. Fonts consultades


Campus d'excel·lència internacional U A B