Reculls 7: Tutories entre iguals a la Universitat


Reculls 7: "L'estudiantat des d'una perspectiva integral. Una proposta de formació per a desenvolupar un projecte de tutories entre iguals a la Universitat" (2011)

Els canvis que implica l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior ens ofereixen la possibilitat d’enriquir la nostra tasca i de reflexionar al voltant de les demandes dels i les estudiants que han gaudit i gaudeixen, durant aquests anys, dels diferents serveis d’assessorament psicopedagògic que ofereix la UAP.

Aquest Reculls explicita una proposta de treball que s’ha construït a partir de l’experiència de quasi una dècada duent a terme programes i accions adreçades a complementar la formació integral de l’estudiantat de la UAB.

El document proposa una nova mirada dels programes de tutories entre iguals a la Universitat. Una proposta que permet desenvolupar continguts que es consideren rellevants per a que l’estudiantat pugui adquirir eines i recursos que complementin la seva formació estrictament acadèmica.

Aquesta proposta parteix d’una concepció d’universitat on la principal tasca és preparar a l’estudiant per tal que sigui un professional capaç de reconduir i generar nous canvis, aprendre contínuament dins d’un món en constant modificació, tenir les eines per a llegir, transformar i portar endavant una tasca professional creativa d’acord amb les necessitats del context.

Campus d'excel·lència internacional U A B