Reculls 6: Prevenció de violència de gènere


Reculls 6: "Programa de prevenció de violència de gènere a la Universitat:
Qüestió de gènere? Parlem-ne!" (2010)

El volum del Reculls VI tracta sobre l’anàlisi i la reflexió fruit del debat i de les aportacions generades a l’entorn del Programa Qüestió de gènere? Parlem-ne!, dissenyat i desenvolupat per l’equip de la UAP. Des del Programa s’han realitzat diferents activitats, convidant a la reflexió, a la crítica o al qüestionament sobre la socialització de gènere, l’amor romàntic i la violència en la parella.

Aquest és un programa innovador que, mitjançant eines i recursos formatius, pretén sensibilitzar l’estudiantat de la UAB pel que fa a les desigualtats de gènere i prevenir les violències de gènere entre la comunitat universitària. Ens ha semblat interessant recollir part d’aquestes experiències i compartir-les amb qui li pugui interessar: professorat, agents socials involucrats en la mateixa temàtica o altres afins, participants del programa que vulguin saber-ne més, etc.

L’objectiu d’aquesta publicació és presentar el treball fet i que aquesta experiència pugui servir per conèixer què s’està duent a terme i inspirar iniciatives similars a la pròpia Universitat o en altres contextos.

Campus d'excel·lència internacional U A B