Reculls 5: Competències transversals


Reculls 5: "Les competències transversals en el Marc de l'EEES: L'assessorament Psicopedagògic en el nou marc educatiu" (2009)

El cinquè volum de la col·lecció Reculls fa una proposta metodològica basada en la formació modular per a l'aprenentatge de les competències transversals, que hauran de servir per a desenvolupar i millorar les estratègies de prevenció i intervenció dels serveis d'assessorament psicopedagògic.

Una primera revisió  teòrica per a contextualitzar  la proposta dóna pas a l'experiència de responsables acadèmics de la UAB, per finalitzar amb les propostes de treball i l'estructura i continguts del pla de formació.

Aquests tres eixos configuren aquest nou estudi de l'equip de la Unitat que, juntament amb els anteriors, proporcionen eines per a facilitar el procés d'integració a l'EEES.

Campus d'excel·lència internacional U A B