Reculls 4: Programa d'Assessors d'Estudiants


Reculls 4: "La tutoria entre iguals en el marc de l'EEES: cinc anys de funcionament del Programa d'Assessors d'Estudiants a la UAB" (2007)

L’objectiu d'aquest Reculls és donar a conèixer a tota la comunitat universitària el Programa d’Assessors d’Estudiants (PAE) de la UAB que funciona des de fa cinc anys.

En aquest document trobareu una descripció i una anàlisi del seu funcionament i avaluació des dels seus inicis. Aquest Reculls s’estructura en tres parts. La primera, és una descripció del marc teòric que sustenta la pràctica duta a terme en la implementació, seguiment i valoració del PAE. L’objectiu del primer apartat és, per una banda, fer un recorregut per diferents corrents teòrics a partir dels quals es van desenvolupar línies de treball sobre conceptes com la tutoria entre iguals, els grups de treball, rols d’equip, dinàmiques de grup, entre altres. Per altra banda, es relaciona i analitza aquest marc teòric amb la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tan a escala europea i estatal, com en l’àmbit català i de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B