Reculls 3: Avaluació continuada


Reculls 3: "Avaluació dels aprenentatges en el marc de l'EEES: una aproximació a la perspectiva dels estudiants" (2006)

Amb aquest Reculls, la UAP vol anticipar-se a una nova situació dels i les estudiants amb l’aplicació del nou pla d’estudis projectat per l’Espai Europeu d’Educació Superior, per a atendre les seves necessitats d’aprenentatge i d’orientació en els àmbits educatius i professionals.

L’avaluació és el procés de l’aprenentatge que més repercussió té en l’estudiant. Com afrontar aquest procés? La UAP redefineix els seus objectius i fa un estudi aprofundit de tres titulacions que pot servir per a tota la comunitat universitària.

Campus d'excel·lència internacional U A B