Reculls 2: Estratègies d’aprenentatge


Reculls 2: "Estudiar a la Universitat: estratègies i suggeriments" (2005)

La UAP és un servei que s’ofereix a tots els i les estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona per a atendre les necessitats d’aprenentatge i d’orientació en els àmbits educatius, socials, professionals i vocacionals.

Aquest segon recull  proposa una reflexió, “aprendre a aprendre” i proporciona un conjunt d’estratègies, eines i mètodes per a millorar el procés d’aprenentatge i acarar els estudis universitaris.

Campus d'excel·lència internacional U A B