Reculls 1: El protocol


Reculls 1: "El Protocol" (2004)

Des del curs 2002-2003, la UAP (Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) del Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura, ofereix el seu servei a tots els i les estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona per a atendre les necessitats d’aprenentatge i d’orientació en els àmbits educatius, socials, professionals i vocacionals.

L’experiència acumulada amb el  tractament i discussió dels casos i la satisfacció de comprovar l’evolució positiva de molts estudiants, han estat l’impuls per a endegar la redacció d’aquest primer recull i iniciar una col·lecció de documents per a tots aquells que puguin estar interessats en millorar el procés global d’aprenentatge dels estudiants.

Campus d'excel·lència internacional U A B