Publicacions


Des de l’any 2005 la UAP fa publicacions periòdiques per tal d’explicitar les accions dutes a terme i plasmar les avaluacions/conclusions que es treuen de cada activitat o programa. Els Reculls aporten suggeriments, donen a conèixer la feina i contribueixen a la creació i aprofitament de sinergies dins de la comunitat universitària. També és una eina important per tal que altres universitats coneguin la tasca de la UAP i vulguin implementar activitats o programes pioners. Tal és el cas del Programa d’Assessors d’Estudiants (PAE) que es va implementar en altres universitats de l’Estat espanyol, el protocol de treball d’assessorament a l'estudiantat de la UAP, les aportacions a la implementació de l’EEES, etc. L’intercanvi amb altres universitats públiques s’impulsa des de la UAP a partir de 2005, i es consolida l’any 2010 amb la creació de la Associació Espanyola dels Serveis Psicològics i Psicopedagògics Universitaris (AESPPU).

Per accedir als Reculls, posa't en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: uap@uab.cat.
També els trobaràs a les biblioteques del campus de la UAB i de Sabadell i al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B