Programes i projectes d’interès

Per tal de donar a conèixer les experiències que es realitzen a les universitats de la resta de l’Estat espanyol, amb les que la UAP es coordina, volem oferir un seguit d’enllaços amb programes i projectes que poden ser d’interès:

 • Tutories entre Iguals a la Universidad de Cádiz.
  El “Proyecto compañero” va començar al setembre del curs 2005/06 en la Facultat de Ciències de l'Educació coordinat pel Servei d'Atenció Psicològica i Psicopedagògica (SAP) de la Universitat de Cadis.

 • El "Programa compañero” a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
  Aquest programa de tutories entre iguals porta funcionant a la UC3M des de 2008, posant l'accent en aspectes com la integració social, el suport personal i el rendiment acadèmic. El que distingeix a aquest programa de qualsevol altre és la relació privilegiada que es produeix entre "companys", sent la proximitat, la credibilitat i la complicitat els elements claus en la transmissió de recursos, destreses, coneixements i experiències.

 • Assessorament Psicoeducatiu a la Universitat d’Alacant.
  El CAU (Centre de Suport a l'Estudiant), és una unitat del Vicerectorat d'Estudiants destinada a facilitar una àmplia gamma d'ajudes relacionades directament amb la vida acadèmica de l’estudiantat de la Universitat d'Alacant.

 • Gabinet d'Orientació Psicopedagògica Universitària (GOPU) de l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de València (UPV).
  La preocupació per una formació no només acadèmica sinó també personal de l'estudiantat existeix des de fa ja algun temps.
  En el moment actual pel qual està travessant el context universitari cobra, si encara cap, més sentit aquesta idea. En aquest sentit, des del GOPU queda reflectida la necessitat d'oferir una formació integral als estudiants.

Campus d'excel·lència internacional U A B