Peer Tutoring

El PAE és un programa de Tutories entre iguals en educació superior, per a afavorir la integració a la Universitat dels estudiants de primer curs.

Es tracta d'un Programa d’aprenentatge cooperatiu que forma part de l’activitat preventiva de la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic (UAP) en l’àmbit dels estudis universitaris i que té com a objectius:

1- Desenvolupar la tutoria entre iguals (peer tutoring) a la Universitat Autònoma de Barcelona, basant-se en la creació de parelles d’estudiants, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol d’assessor i d’assessorat).

2- Treballar amb un objectiu comú, conegut i compartit (adquisició de competències/habilitats) a partir d’un marc de relació coordinat tècnicament pels especialistes de la UAP. Els/les assessors/es reben una formació que té per objectiu desenvolupar un seguit d’habilitats per tal de prevenir des del fracàs acadèmic a l’abandonament dels estudis.

Actualment és un programa que està en procés de reformulació per tal d’oferir aquest servei de cara propers cursos.

El darrer llibre publicat pel Dr. David Duran (coordinador del Grup de Recerca sobre Aprenentatge en tre Iguals-GRAI) Aprenseñar. Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando recull diferents pràctiques reals basades en la tutoria entre iguals, on el PAE n'és un exemple en tant que evidència de com l'estudiantat universitari aprèn ensenyant a les seves companyes i companys.

Per qualsevol dubte podeu consultar a: assessors.estudiants@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B