Parlar en públic


En el nou marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior la capacitat de comunicació oral esdevé una competència vital per als universitaris. De fet, cada vegada amb més freqüència, els estudiants han de realitzar presentacions orals, però molts no saben com parlar bé en públic, i alguns, fins i tot, pateixen por escènica quan s’han d’acarar aquest tipus de situacions. 

Moltes vegades es pensa que l’habilitat de parlar bé en públic és innata, però es tracta d’una creença errònia, ja que tothom pot aprendre a parlar bé en públic i sense por.

Per aquest motiu, la UAP duu a terme una activitat que té com a objectiu proporcionar als estudiants les eines suficients perquè millorin les seves comunicacions orals i perdin, si és necessari, l’angoixa de parlar en públic. 

INFORMACIÓ  2016/2017

Nova edició del Taller Parlar en Públic:

Calendari: Dimarts i dijous, del 18 d’abril al 18 de maig de 2017 (18, 20, 25 i 27 d'abril; 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de maig).
Horari: de 18 a 20h.
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB
Els inscrits seran un màxim de 18 estudiants i un mínim de 10.
Preu: 50€.

L'activitat està adreçada a estudiants de la UAB.

El curs és eminentment pràctic i es treballa molt en grup. La metodologia emprada se centra en les exposicions orals que els participants realitzen durant les sessions i la resta de companys han de fer el retorn de l'observació. Es vincula la pràctica amb la part teòrica però la finalitat del curs és millorar l'habilitat de parlar en públic i això bàsicament s'aconsegueix a base de pràctica.

La formació d'aquest taller és a càrrec de Francina Planas Piedra i Daniel Tejedor Tarriño.

- Informació de l'activitat (pdf)
- L’entrenament eficaç (pdf)

Formulari d'inscripció

Aquesta activitat no dóna crèdits ECTS ni de lliure elecció. Per totes les activitats que s’ofereixen, i un cop formalitzada la inscripció, l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.

 Vols practicar la preparació d'una exposició oral? T'interessa posar-te a prova? Clica aquí

Campus d'excel·lència internacional U A B