Inici

Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP)

La UAP  és un servei que dóna suport al procés d’aprenentatge continuat de l’estudiantat de la UAB. Des de l’òptica de la prevenció i intervenció en els àmbits educatius i socials, la UAP treballa en diferents línies d’acció i ofereix un seguit d’activitats que proporcionen a l’estudiantat eines per al seu procés d’aprenentatge integral. La UAP neix a l'any 2002 i a partir del curs 2012/13 forma part de l'ICE.

La Universitat implica una inversió molt elevada i l’estudiantat no pot ser una mera visita sense cap tipus d’implicació en el seu procés d’aprenentatge. Considerem que qualsevol estudiant universitari no només ha de ser capaç de reproduir un seguit de tècniques o portar endavant una praxis correcta, a més a més, ha de ser capaç d’analitzar i reflexionar sobre la seva tasca, avaluar i entendre el context on desenvolupa les seves accions, qüestionar, crear i plantejar modificacions positives al voltant de la seva elecció professional.

La UAP concep a l’estudiant com un únic agent, actiu i indivisible, dins del procés d’ensenyament-aprenentatge que desenvolupa a la UAB. En aquest sentit, la UAP no pot ser tan sols un servei assistencial tenint en compte les limitacions que aquest enfocament implica, ja que, entre altres factors, es requereix d’una estructura i d’unes despeses econòmiques molt altes per a resoldre problemes d’un nombre d’estudiants molt reduït. Treballar prioritzant la tasca preventiva implica una mirada molt més àmplia i permet donar cabuda i estructurar activitats i programes a partir de les necessitats plantejades per l’estudiantat dins d’aquest àmbit.

Memòria 2012-2013
Memòria 2013-2014
Memòria 2014-2015
Memòria 2015-2016

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B