Formació en lleure

Antecedents:

Des de l'any 2009 fins el 2012, la UAP va treballar amb estudiants de diferents titulacions complementant la seva formació reglada amb diferents cursos i programes. En els darrers cursos, es va detectar un increment de la demanda per part dels estudiants de la UAB per rebre formació en l’àmbit de l’educació no formal.

Degut al contacte de la UAP amb totes les facultats i, analitzades les necessitats i els recursos disponibles, es va potenciar la formació en lleure amb monogràfics, cursos de monitors/es i directors/es.

Per tal de cobrir les demandes dels estudiants de la UAB en aquest àmbit i, en col·laboració amb l’Aula d'Esplai del Vallès (AEV), s'oferien formacions entre ambdues institucions. L’ideari similar i el territori d’actuació compartit (transferència social al Vallès) van ser els criteris utilitzats per a tirar endavant aquest projecte de col·laboració.

Actualitat:

Malauradament, totes les formacions que aglutinava el Programa de Formació en Lleure (monitor/a de lleure, director/a de lleure i monogràfics especialitzats) deixen de realitzar-se a partir del curs 2012-2013.

No obstant, si estàs interessat/da en rebre formació en lleure, pots adreçar-te directament a l’AEV. Si les característiques del grup d’estudiants ho permeten, s’adaptarien els horaris de les formacions als horaris dels estudiants de la UAB.

D’altra banda, si necessites més oferta de formacions de lleure, també pots consultar les diferents escoles reconegudes per la Generalitat del territori català.

Reconeixement de crèdits (ECTS i CLE):

Els diplomes de monitor/a de lleure i director/a de lleure són reconeguts amb crèdits en funció del pla d’estudis en el que es trobi l’estudiant, sempre i quant s’hagin cursat de forma simultània amb els estudis universitaris.

         - Estudiants de llicenciatura/diplomatura: 5 CLE (monitor/a) i 7’5 CLE (director/a)
         - Estudiants de grau: 6 ECTS (monitor/a i director/a) per als cursos realitzats fins al curs 2012-2013 inclòs.

El diploma de monitor/a o director/a expedit per la Direcció General de Joventut és l’únic document que acredita la formació en aquesta especialitat davant de la Universitat. El tràmit de reconeixement s’ha d’efectuar a la Gestió Acadèmica de cada centre en els terminis establerts.

Per a més informació, podeu consultar els següents enllaços:

Direcció General de Joventut
Reconeixement acadèmic de crèdits en els estudis de grau
Cercador d’activitats de lliure elecció

Per qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic formacio.lleure@uab.cat, al telèfon 93 581 29 43 o bé al despatx 53 de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).

 


Campus d'excel·lència internacional U A B