Atenció psicopedagògica

La Unitat d'Assessorament Psicopedagògic compta amb un equip format per professionals de l'àmbit de la psicologia i la pedagogia. Pots posar-t'hi en contacte per a demanar atenció individual, comptant sempre amb absoluta confidencialitat.

L'estudiantat que s’adreça a la UAP pot rebre un seguiment personalitzat per enfortir les seves habilitats davant l’estudi, o bé treballar en la seva orientació vocacional. Aquest seguiment, tasca assistencial del servei, es duu a terme mitjançant un seguit de trobades setmanals, durant un període de temps determinat, entre l’estudiant i el/la professional. No es tracta d'una tasca d'informació puntual, sinó d'un procés d’assessorament al llarg del curs acadèmic amb un protocol de treball i la supervisió necessària de cada cas.

Estratègies d'aprenentatge

  • Si tens dificultats a l'hora d'estudiar, gestionar el temps, concentrar-te, dubtes amb la forma d'acarar els exàmens, si has tornat a estudiar i has perdut l'hàbit per fer-ho, etc. podem analitzar la teva necessitat, donar-te eines per canviar d'hàbits i treballar junts per a millorar la teva realitat acadèmica.

Orientació Vocacional i Profesional

  • Si no t'agrada la carrera que fas, tens dubtes i estàs pensant en triar-ne una altra, podem parlar-ne i treballar sobre la teva orientació vocacional.

Mitjançant les entrevistes inicials s'avalua com tria l’estudiant la carrera, quin procés va conduir a l'elecció, quins factors externs van motivar-la (notes, família, estatus professional, etc.), quin coneixement posseïa de la carrera triada, etc. Una vegada analitzades les variables que influeixen de manera directa en la selecció d’una carrera, cal veure i aprofundir en el procés de canvi pel qual passa l’estudiant i treballar junts el nou procés d'elecció acadèmica.

  • Si tens dubtes sobre les diferents sortides professionals que té la carrera que estàs estudiant, sobre els àmbits on podries desenvolupar-te professionalment o bé, si vols conèixer quins estudis t'agradaria continuar dins o fora de la Universitat (postgraus, tercer cicle, cursos formatius, capacitacions, etc.) podem treballar junts per a que trobis les opcions més satisfactòries.

Durant les entrevistes s'analitza quins són els interessos i expectatives del món laboral que té l'estudiantat i s'estableix conjuntament un nou itinerari de cerca. D'altra banda, podem treballar les inquietuds que té l'estudiantat per a continuar els estudis i quines són les ofertes que més s'adeqüen al perfil professional que li interessa construir per al seu futur laboral.

Creiem que en aquest camp és important treballar de forma coordinada entre els professionals dels centres de secundària i de la Universitat per tal de donar forma al procés continuat que implica l’orientació vocacional com un dels objectius fonamentals de qualsevol sistema educatiu. Durant el curs 2013-2014 s’han engegat un seguit d’accions entre les quals volem remarcar la Jornada d’intercanvi “Eines per acarar el procés de transició de l’Institut a la UAB”.

Reflexions al voltant d'un cas d'orientació vocacional

Campus d'excel·lència internacional U A B