Treball amb MS Word

Quan s’obre un document Word apareix un quadre amb noves funcionalitats exclusives per treballar amb l’Office.

Afegir imatge: permet incorporar al nostre document obert el que hàgim dibuixat amb la Wacom en format imatge. D’aquesta manera es pot guardar el que s’ha fet amb la pantalla si no ho fem ho perdrem.

Afegir text: permet incorporar el text escrit amb la Wacom al document que tenim obert. D’aquesta manera es pot guardar el que s’ha fet amb la pantalla, ja que d’altra manera es perdria.

Fotografia: permet fer una fotografia del que es veu en pantalla, una captura de pantalla. El resultat serà en format imatge.

Desfer: permet desfer l’última acció realitzada per la Wacom.

Campus d'excel·lència internacional U A B