Tablet

A part del gestor de la pissarra, al lateral també hi trobem un teclat ques’utilitzarà per convertir un text escrit amb el llapis en un text mecanografiat. Està amagat per defecte i apareix quan hi passen per sobre amb el ratolí:

Al clicar sobre aquesta icona podrem triar si volem treballar amb un teclat:

O volem fer aparèixer un quadrat blanc per escriure amb el llapis:

En escriure una paraula sencera es convertirà en lletra mecanografiada. Si volem podem anar escrivint lletra per lletra i esperar que es vagin convertint d'una en una.

Cal tenir en compte que en acabar d’utilitzar la Wacom no es guardaran les accions i canvis que haguem fet; només podrem guardar les modificacions que haguem fet directament als documents utilitzats (Word, Excel), com succeeix de manera habitual.

Campus d'excel·lència internacional U A B