Recursos

P1010002.JPG P1010012_0.JPG P1010004.JPG P1010009.JPG P1010017.JPG P1010018.JPG P1010021.JPG P1010025.JPG

L'ESID posa a disposició de tot el professorat un recull de material, recursos i diversos enllaços que ús poden ser d'utilitat a l'hora de preparar les vostres classes o conferències acadèmiques. També trobareu diversos programes, aplicacions, manuals, i eines electròniques que us poden fer més fàcil les vostres tasques docents i d'investigació. Per consegüent, en aquesta secció podreu trobar:

  • Formularis de petició de material docent per fer-ne ús a l'aula. 
  • Formularis de petició de compra de material docent.
  • Guíes d'ús de programari i materials electrònics.
  • Recursos informàtics útils en els camps de la docencia i la investigació.

Per qualsevol dubte o problema que puguis tenir amb els materials, a l'hora de fer una petició de compra, etc., contacta amb nosaltres.

Campus d'excel·lència internacional U A B