Qui som

Vicedegà de Qualitat, d´Economia i de Projectes Estratègics

Yago Ramis Laloux

Personal d'Administració i Serveis

 

Jordi Rodríguez Rodríguez

Assistents

                                El col·lectiu d’assistents està format per un equip d'estudiants, els quals col·laboren amb el deganat de la facultat, coordinats per l’ESID, en qualitat de becaris. L’objectiu dels assistents és donar suport a la docència en totes aquelles tasques de naturalesa delegable per les quals el professorat sol·liciti assistència. Enguany, els assistents concentrem la nostra tasca en el suport a les assignatures de Grau, així com en el servei de préstec d'instruments psicològics de la facultat.

Campus d'excel·lència internacional U A B