Programari interactiu

Aquest apartat intenta reunir aquells programes interactius més pràctics i utilitzats del moment. Juntament amb cada proposta de programa, us oferirem manuals d'ús elaborats des del mateix ESID. 

+ Plickers:  és una eina de suport web que permet als mestres recollir retroalimentació en temps real dels seus estudiants. Aquesta eina permet recollir dades per a utilitzar en avaluacions formatives. Ofereix la possibilitat d'utilitzar enquestes, múltiples preguntes, preguntes de vertader/fals... Així, s'obtenen dades  dels estudiants, tant a nivell individual com grupal, fins i tot en forma de representació gràfica. Una altra avantatge és que els estudiants poden participar mitjançant qualsevol ordinador o dispositiu móvil. Des de l'ESID hem elaborat una guia d'ús d'aquest programa per tal de facilitar-vos la iniciació en el seu ús. 


+Socrative: Aquesta aplicació permet als mestres avaluar en temps real els qüestionaris i altres activitats que estiguin realitzant els alumnes. No parlem només d'una simple correcció automàtica de preguntes, sinó que el Socrative ens pot proporcionar informes personalitzats de cada alumne a partir de l'anàlisi de les seves dades. A més, les seves possibilitats d'ús també s'extenen al treball col·laboratiu entre professors i, fins i tot, certa gamificació de l'aula gràcies als formats de minijocs que ofereix per ser combinats amb la matèria curricular. Des de l'ESID us oferim un manual d'ús

Campus d'excel·lència internacional U A B