Pantalles tàctil WACOM

En algunes classes de la Facultat de Psicologia podem trobar unes pantalles tàctils de la marca Wacom. Aquestes pantalles permeten interactuar amb el contingut digital que es mostra per la pantalla, ja sigui una presentació, imatges, un text, etc. Permeten dibuixar, ressaltar o marcar qualsevol aspecte del que s’està mostrant.

L’eina principal per utilitzar la pantalla és el llapis que té adjunt. Aquest llapis treballa tant en contacte directe amb la pantalla com a una distància màxima d’1 o 1’5cm.
El llapis té un botó allargat lateral que realitza la funció de “botó esquerre”. Aquest botó
només funciona com a “doble clic”, no es poden utilitzar en accions que requereixin clicar
només una vegada. En aquest últim cas serà necessari prémer sobre la pantalla. També es pot fer doble clic directament sobre la pantalla, clicant dues vegades sobre un arxiu, com si fos un ratolí.

La pantalla només funciona amb aquest llapis especial, no és possible controlar-la amb la mà.

FUNCIONAMENT

TREBALL AMB MS WORD

TABLET

Campus d'excel·lència internacional U A B