Manual de Scrivener

Scrivener és una eina pensada per facilitar l'escriptura de textos de gran volum, com poden ser articles científics, tesis doctorals, etc. Compta amb nombroses funcionalitats que permeten una organització del material i una escriptura fluïda i eficient. 

Des de l'ESID hem elaborat una guia d'us d'aquest programa per tal de facilitar-vos la iniciació, i un vídeo tutorial que trobareu en aquest enllaç.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B