Funcionament

5.1. Accions bàsiques

Les primeres passes amb Zotero consisteixen a omplir la llibreria d’ítems. Hi ha tres maneres per inserir ítems a la base de dades:

  • Manualment: Des de la interfície d’usuari, mitjançant la icona Nou ítem de la barra de menú. Hem de seleccionar el tipus d’ítem que volem afegir (article, llibre, notícia...), el qual apareixerà a la columna central. Després, mitjançant la columna de l’esquerra podem editar tota la informació corresponent.

  • Automàticament des de llocs web no compatibles. Mentre naveguem per internet, si volem desar com un nou ítem informació de la pàgina que estem visitant, podem prémer la icona crear un ítem nou a partir de la pàgina actual situada a la barra de menú.

  • Automàticament des de llocs web compatibles. Aquesta opció és la més ràpida i còmode, però només és vàlida quan el lloc web conté emmagatzemades les metadades que la fan compatible amb Zotero. Podem saber si es produeix aquesta compatibilitat ja que quan estem en aquestes webs apareix una icona a la dreta de la URL, a la part superior de la pantalla. Aquesta icona és diferent segons el tipus d’ítem que detecti, però independentment de la forma, quan la premem el Zotero emmagatzema automàticament a la llibreria l’ítem corresponent.

La manera per la qual hem inserit l’ítem no té cap repercussió. Tots ells s’emmagatzemen a la nostra llibreria des de on podem editar-los, modificar-los, duplicar-los, classificar-los o eliminar-los. Per dur a terme totes aquestes accions fem ús de les icones i les columnes explicades a l’apartat anterior (4. Estructura) i també mitjançant les opcions que s’obren prement un ítem amb el comandament secundari (botó dret del ratolí).

5.2. Crear un compte d'usuari

Per tal de poder gaudir de moltes de les funcionalitats de Zotero, principalment les esmentades a l’apartat 3.1.4. Sincronitzar, és necessari registrar-se.

Hi ha dues vies:

  • Des del programa. Tal i com s’ha introduït a l’apartat anterior, podem fer el registre des de la icona Accions | Preferències, i una vegada a la finestra de preferències ens dirigim a la pestanya Sync i premem el link Create Account.

  • Des del web. A la pàgina principal de Zotero podem trobar un link a la part superior dreta.

Ambdós camins ens dirigeixen a la pàgina de registre de Zotero, on ens demanaran omplir un breu formulari per completar el procés.

Una vegada creat el compte, ja podem sincronitzar la nostra llibreria per accedir-hi des de qualsevol punt.

Accedint al nostre compte des del web, podem realitzar moltes més accions. Per exemple, podem editar el nostre perfil, afegir-hi el nostre C.V., configurar la privacitat de la nostra llibreria, canviar la nostra contrasenya, etc. Per a poder fer totes aquestes accions només hem de dirigir-nos al link Settings de la part superior de la pantalla, una vegada ens hem identificat (log in).

Mitjançant les diferents pestanyes de la web, també podem accedir a la nostra llibreria (que funciona igual que el programa), o crear un grup per treballar de manera col·laborativa.

5.3. Complement per al processador de texts

Aquesta funció és una de les més destacades de Zotero, i probablement la més valorada. Es tracta d’un plug-in que s’adhereix al processador, OpenOffice o Word, per tal de poder accedir a la teva base de dades (llibreria) mentre redactes, sense sortir del programa. La utilitat principal es basa en la inserció de referències dins del text així com la creació automàtica de la bibliografia, que es realitza automàticament en l’estil desitjat (per exemple, APA).

5.3.1. Instal·lació del complement

Amb la última versió de Zotero (3.0), quan s’instal·la l’Standalone el programa ja incorpora el complement per al processador de textos, i per tant no necessitem fer manualment aquesta instal·lació. Però si ens descarreguem una versió anterior o el complement no s’ha instal·lat automàticament, tenim dues vies per descarregar-lo.

  • Des del programa. Mitjançant la icona Accions | Preferències, ens dirigim a la pestanya Cite i seleccionem la opció desitjada.

  • Des del web. A la pàgina principal de Zotero premem el requadre vermell Download now, que ens conduirà a la pàgina de descàrregues. Una vegada allà seleccionem el link de l’apartat Word Processor Plugins for Zotero for Firefox que mostra la imatge:

En aquesta nova pàgina hem d’escollir el link segons el plugin que ens convingui: Word per Windows, Word per Mac i LibreOffice/ OpenOffice/ NeoOffice.

5.3.2. Estructura del complement

L’estructura varia segons quina de les tres opcions de l’apartat anterior s’esculli. En aquest apartat ens basarem en el processador de textos Microsoft Word de Windows, en la versió 2007.

Una vegada instal·lat el complement, quan obrim el Word ens apareix una pestanya a la part superior anomenada Complementos, dins de la qual trobarem les icones referents al Zotero.

5.3.3. Funcionament del complement

Per tal d’inserir una referència mentre escrivim amb el Word, hem de prémer la primera icona: inserir cita. Si és la primera vegada que ho fem, ens apareixerà una finestra de preferències, que ens permet especificar l’estil en el qual volem crear la cita. Seleccionem el que més ens convingui i acceptem. Si en algun moment posterior volem modificar quelcom, només hem de prémer la icona Preferències del menú, la qual ens tornarà a obrir aquesta finestra.

Per tal de poder realitzar l’acció, ens apareix una barra de text vermella amb el logotip de Zotero que ens permet cercar l’ítem de la nostra llibreria que volem citar. A mesura que escrivim text, el programa fa una cerca d’aquells ítems que hi corresponen.

Quan finalment seleccionem l’ítem, premem Enter i s’insereix al text la cita corresponent en l’estil predeterminat.

Com que s’insereix en forma de text, podem modificar la cita tal i com modificaríem qualsevol altre fragment de text, així com també podem aplicar-li les propietats típiques del processador de textos (negreta, fons, subratllat...). En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que aquestes modificacions només es realitzaran en el text, no alteraran ni l’ítem de la llibreria ni la posterior bibliografia.

En el cas que inserim una cita equivocada, per tal de canviar-la hem de prémer la segona icona (Editar cita) quan la tenim seleccionada amb el cursor. D’aquesta manera ens torna a aparèixer la barra vermella on podem eliminar la cita actual i afegir-ne una altra.

Una vegada finalitzat el document també podem incorporar tota la bibliografia citada prement la icona corresponent (inserir bibliografia). Amb aquesta opció només ens apareixen aquelles referències que hem anat citant al text mitjançant la icona inserir cita. Si volem modificar-la, hem de prémer la icona editar bibliografia, que ens permet escollir de la nostra llibreria quines fonts incorporar.

Campus d'excel·lència internacional U A B