Estructura

4.1. La interfície d'usuari

Per obrir la interfície de Zotero tenim dues opcions:

1. Des de l’escriptori mitjançant la icona del programa.


2. Des del navegador Firefox.


En qualsevol cas, l’aspecte de Zotero és el següent:

Com podem comprovar, es tracta d’una estructura prou simple, dividida en quatre zones: Barra de menú, columna esquerra, columna central i columna dreta.

4.1.1. Barra de menú

A la barra superior podem visualitzar diferents icones. Aquestes son, d’esquerra a dreta, les següents:

1. Nova col·lecció
2. Nou grup
3. Accions
4. Nou element
5. Crea un nou element a partir de la pàgina actual
6. Nou ítem a partir del seu identificadors
7. Nova nota
8. Nou adjunt
9. Cerca avançada
10. Localitza
11. Sincronitza
12. Passar a mode de pantalla completa
13. Tancar

4.1.2. Columna dreta

Les tres columnes de Zotero estan organitzades per nivell de generalització. Així, aquesta columna de la dreta és la més general, i fent un paral·lelisme amb altres sistemes d’organització, es tractaria de les carpetes. A la part superior trobem en primer lloc “la meva llibreria”, que és la carpeta global on s’emmagatzema tota la informació. Desprès trobem les diferents col·leccions i subcol·leccions que haguem creat i per últim apareixen tres carpetes per defecte: ítems duplicats, ítems unificats i paperera. A la part inferior de la columna trobem la llista d’etiquetes ordenades alfabèticament, i a la base un cercador per poder localitzar una etiqueta de manera més ràpida.

Clicant a qualsevol element d’aquesta columna farem aparèixer a la columna central aquells ítems que s’hi relacionin. Per exemple, si premem a l’etiqueta “neurologia” ens apareixeran tots els ítems etiquetats d’aquesta manera; si premem a la “col·lecció 1” se’ns obriran els ítems continguts; i si premem “la meva llibreria” obtindrem el total dels ítems, ja que per molt que els subclassifiquem en col·leccions, aquestes estan també dins de la meva llibreria.

4.1.3. Columna central

Aquesta és la columna principal del programa, ja que hi conté els ítems. Entenem com a ítem cada dada bibliogràfica, ja sigui un llibre, una web, un article...

L’estructura és una taula de dades, on les files son els diferents ítems i les columnes la informació d’aquests ítems. D’aquesta manera, la fila superior inclou els títols de cada columna. A la imatge superior només tenim les columnes “Títol”, “Creador” i “+”, però a la dreta trobem una icona que ens permet afegir-hi més columnes o eliminar-ne d’altres, com veiem a la imatge següent:

La única columna que no podem modificar és la del Títol.

La utilitat de disposar d’aquestes columnes és poder ordenar els ítems segons la característica que desitgem, de la mateixa manera a com ho faríem amb una base de dades o un full de càlcul. Només hem de prémer al títol de la columna per a designar-la com a criteri. Per exemple, si premem la columna Títol, els ítems s’ordenaran de manera automàtica per ordre alfabètic, o si premem a la columna data (tal i com mostra la imatge superior), els ítems s’ordenaran segons la data de la publicació.

Finalment, tal i com hem descrit a l’apartat anterior, quan seleccionem un ítem fem que apareguin les dades relacionades a la columna de l’esquerra.

4.1.4. Columna esquerra

Aquesta última columna és la del nivell més concret, que ens mostra les metadades de l’ítem seleccionat. En la imatge superior veiem la columna amb la pestanya “Info” destacada, i com el nom indica, ens mostra informació com el tipus d’ítem, l’autor, l’editorial... Seleccionant les altres pestanyes (Notes, Etiquetes i Relacionats) podem accedir respectivament a les notes adherides a l’ítem, a les etiquetes o Key words i als elements que s’hi relacionen.

La utilitat d’aquesta columna no és només informativa, sinó que serveix per editar tota la informació de l’ítem. Per exemple, en la imatge que encapçala l’apartat veiem que el programa ha detectat automàticament algunes metadades (Item type, Títol, Autor...) però n’hi ha moltes altres en blanc (Resum, Llengua...) que podem omplir manualment si ens interessa. De la mateixa manera, des d’aquesta columna podem afegir a l’ítem les notes i etiquetes que vulguem.

4.2. Accions i configuració

4.2.1. Crear una línia del temps

Des de la icona Accions, podem crear una cronologia amb tots els ítems de la llibreria (o amb una selecció), segons la data de publicació de l’ítem, la data en la qual es va afegir a la llibreria o bé la data de la última modificació. Aquesta opció ens permet obtenir una ordenació més visual de les nostres referències, a la qual podem incloure filtres i marcadors, modificar la configuració i també imprimir el resultat.

4.2.2. Preferències

Des de la icona Accions, podem accedir a les preferències del programa on podrem modificar-les al nostre gust.

Com veiem a la imatge, la pantalla de preferències consta de diverses pestanyes: General, Sync, Cerca, Exporta, Cite, Proxies, Dreceres del teclat i Avançat.

Algunes de les accions que podem fer des d’aquesta finestra son canviar el tipus de lletra, activar o desactivar automatismes o personalitzar dreceres de teclat per a algunes de les accions més habituals. En qualsevol cas, les opcions que ja venen configurades per defecte són les aconsellables.

Allò que sí hem de fer a través de les preferències és seleccionar l’estil de referenciació per quan exportem dades. Per fer-ho, ens situem a la pestanya Exporta i a la llista desplegable escollim l’APA (o aquell que es desitgi) com a format de sortida per defecte.

També cal destacar la pestanya Sync i la Cite. La primera serveix per crear un compte d’usuari, accedir-hi si ja el tenies creat amb anterioritat i establir les preferències de sincronització. La segona ens permet instal·lar el complement per al processador de textos (tot i que per defecte aquest complement ja s’instal·la automàticament amb Zotero Standalone). Aquestes dues accions també es poden fer des del web (zotero.org) tal i com s’explica al següent apartat.

Campus d'excel·lència internacional U A B