societat del coneixement

Català

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Català
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)
Català
Miquel Domènech
+34 93 581 23 53
Group's presentation: 

El Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) és un grup de recerca que compta amb un sòlid bagatge teòric i metodològic en el camp dels estudis de la ciència i la tecnologia.
 El ventall d'interessos que abasta és força ampli, però podria destacar-.se l’estudi de l'impacte de les innovacions tecnocientífiques en les dinàmiques socials.
 Més concretament, una de les preocupacions del grup de recerca és justament l'estudi del paper que tenen la ciència i la tecnologia en les dinàmiques de transformació i reproducció social.

Research lines: 
 • Transformació de les tecnologies assistencials i noves formes de cuidar.
 • Tecnologies de control i noves modalitats penals.
 • Desenvolupament tecnocientífic i noves configuracions espacials i temporals.
 • Controvèrsies públiques i participació ciutadana en la societat del coneixement.
 • Anàlisi de xarxes científiques.
 • Percepció social de la ciència i la tecnologia.
Capacities / services: 
 • Estudis sobre percepció pública d'innovacions.
 • Estudis d'impacte psicosocial d'innovacions tècniques.
 • Assessorament sobre participació ciutadana en processos de presa de decisió en problemes socio-tècnics.
 • Assessorament en processos de disseny tecnològic participatiu.
Subscribe to RSS - societat del coneixement
Campus d'excel·lència internacional U A B