psiscopedagogia

Català

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu
Català
Maria Jesús Comellas i Carbó
+34 616 196 747
Group's presentation: 

GRODE (Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu) és un grup que parteix de fer la recerca amb els agents (professionals que treballen en diferents realitats amb objectius educatius) i agències implicades (centres educatius, associacions i institucions) per tal de poder prendre decisions a partir d'una anàlisi compartida.
 
Actua en educació formal i no formal en temes vinculats a la convivència, la prevenció de la violència en els centres educatius, famílies, coeducació, especialment, amb un enfocament psicopedagògic i social.
La recerca que es fa en el marc d’ aquest grup interdisicplinar permet fer aportacions amb una mirada amplia a la realitat que s'analitza.
El grup és membre actiu d'organismes internacionals i participa periòdicament a activitats d'intercanvi amb altres països on hi té una consideració especialment per l'enfocament i treball de recerca acció i participació amb les persones professionals implicades.

Research lines: 
  • Convivència i prevenció de la violència a les escoles.
  • Debat educatiu interprofessional i amb les families.
  • Coeducació.
Capacities / services: 
  • Assessorament per a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència en els centres educatius.
  • Elaboració d’informes de diagnòstic de la convivència als centres educatius.
  • Formació dels professionals de la intervenció educativa.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - psiscopedagogia
Campus d'excel·lència internacional U A B