pròtesis auditives

Català

GISTAL

GISTAL
Català
Núria Silvestre
+34 93 581 29 99, +34 649 205 719
Group's presentation: 

El centre específic de recerca GISTAL, és un  grup de recerca interdisciplinar que enfoca els problemes en l'adquisició del llenguatge oral fent especial èmfasi en els derivats de la sordesa. Els resultats de les seves recerques poden tenir interés en l'orientació terapeútica i logopèdica de les criatures afectades així com en el suport als medis educatius en els que creix principalment família i escola.

Research lines: 
  • Les adquisicions prelingüístiques en les criatures amb dificultats.
  • Estils educatius i comunicació en el medi familiar.
  • La comunicació entre bebés amb dificultats i bebés amb desenvolupament típic.
  • Efectes de les diferents pròtesis auditives.
  • La adaptació de la subtitulació a la població amb sordesa.
Capacities / services: 
  • Orientació i consell familiar en els casos de criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
  • Orientació a les escoles bressol per acollir criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
  • Orientació per l'inclusió escolar.
Subscribe to RSS - pròtesis auditives
Campus d'excel·lència internacional U A B