família

Català

Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu

Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu
Català
Anna Piella Vila
+34 93 581 32 79
Group's presentation: 

El GETP centra la seva activitat en l'anàlisi del contingut i variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades al parentiu en el context intercultural actual. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp.

Research lines: 
 • Anàlisi dels límits de l’Antropologia clàssica del Parentiu.
 • Desenvolupar una proposta analítica i transcultural del domini de l'Antropologia del Parentiu.
 • Circulació d'infants i adopció internacional.
 • Representacions del parentiu i parentalitats múltiples.
 • Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).
 • Salut reproductiva i Parentiu.
 • Concepte de persona, simbolisme i parentiu.
 • Parentiu i migracions (internes i transnacionals).
Capacities / services: 
 • Disseny de programes d’intervenció social orientades a l’entorn familiar i les relacions interculturals a partir del coneixement profund i directe dels models de parentiu de població immigrada a Catalunya (amazigh, guineana, rrom, boliviana).
 • Elaboració de protocols d’actuació per a professionals que treballen en el context familiar intercultural (Treball Social, Dret, Salut i Educació).
 • Realització de producció audiovisual sobre conceptualització del parentiu pel que fa a aspectes que vinculen parentiu/salut/educació per a la formació de professionals.
 • Elaboració d’informes antropològics que serveixin per recolzar informes jurídics en situacions de conflictes interculturals en l’entorn familiar i de parentiu.
 • Formació en temes relacionats amb les línies abans esmentades, com poden ser les adopcions internacionals tant a families com a institucions encarregades del procediment adoptiu a Catalunya/ Espanya.
Subscribe to RSS - família
Campus d'excel·lència internacional U A B