traducció

Catalán

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Catalán
Xavier Blanco Escoda
34 93 581 49 01
Group's presentation: 

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research lines: 
 • Lexicografia informàtica.
 • Traducció automàtica.
 • Lexicologia contrastiva.
 • Afàsies.
 • Estilística.
Capacities / services: 
 • Diccionaris bilingües i multilingües.
 • Diccionaris electrònics.
 • Tractament de corpora orals i escrits.
 • Recuperació de la informació.
 • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 

Tradumàtica

Tradumàtica
Catalán
Olga Torres Hostench
+34 93 581 33 49
Group's presentation: 

El Grup de recerca Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TRADUMATICA) està reconegut per l’AGAUR (SGR 2009-2013) i  investiga els suports informàtics a la traducció, essent el grup de referència en aquest àmbit.
Tradumàtica compta amb matèries dins de l’itinerari de recerca del Màster Oficial de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, i participa en el doctorat de Traducció i Interculturalitat de Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB. A més, coordina el màster de Tradumàtica de la UAB.
També edita la Revista Tradumàtica, un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Research lines: 
 • Tecnologies de la traducció.
 • Terminologia aplicada a la traducció.
 • Documentació aplicada a la traducció.
 • Avaluació de la recerca en tradumàtica.
Capacities / services: 
 • Assessorament en eines de Traducció Assistida per Ordinador (TAO).
 • Assessorament en didàctica de la traducció pel que fa a l’ús de les tecnologies.
 • Avaluació de sistemes de traducció.

Mediació i Interpretació: Recerca en l´Àmbit Social (MIRAS)

Mediació i Interpretació: Recerca en l'Ámbit Social (MIRAS)
Catalán
Marta Arumí Ribas
+34 93 581 33 68
Group's presentation: 

Creat l'any 2009, el grup de recerca MIRAS del Departament de Traducció i Interpretació de la UAB es dedica a la recerca i a la formació en interpretació i mediació en l´àmbit social.
La idea de la creació del grup sorgeix arran d'una necessitat social. En els últims anys, Catalunya s´ha convertit en un territori d'acollida d'immigrants, fet que ha posat a prova la societat catalana, tant pel que fa al seu sistema social com pel que fa a les seves actituds vers l'altre. Aquests nous ciutadans són usuaris, igual que la població autòctona, dels diversos serveis socials, administratius, sanitaris, jurídics o educatius. En aquestes institucions, tanmateix, fonamentalment a causa de les barreres lingüístiques i culturals, en molts casos es fa difícil la comunicació entre els proveïdors de serveis i els usuaris estrangers. Aquesta necessitat de comunicació entre comunitats lingüístiques diverses ha fet emergir un nou perfil professional: el del traductor-intèrpret als serveis públics, la tasca del qual consisteix en aconseguir que la comunicació no tan sols sigui possible, sinó que també sigui efectiva.
Però  Catalunya s'enfronta especialment a la manca de formació especialitzada per a traductors i intèrprets en l'àmbit dels serveis públics. Des de les universitat i, concretament, des dels centres d'ensenyament de traducció i interpretació, ja s'ha començat a fer evident la necessitat de donar resposta a aquesta demanda, però als plans d'estudis actuals la presència de continguts vinculats amb la traducció i la interpretació als serveis públics és encara molt escassa.
Per aquest motiu, només a partir d'una recerca que abordi aquest tema es podran elaborar propostes formatives que donin resposta a la demanda social actual.
El grup de recerca MIRAS incorpora a la seva estructura professores, intèrprets i mediadores professionals i joves investigadores que duen a terme la seva activitat en els àmbits de la traducció i interpretació de conferències, la mediació i la interpretació per als serveis públics, la immigració, la formació i la comunicació intercultural.

Research lines: 
 • Característiques de la traducció a les administracions públiques en un context multicultural.
Capacities / services: 
  • Difusió dels resultats de la recerca en tallers i jornades destinats a traductors i intèrprets als serveis públics, a mediadors interculturals, a proveïdors de serveis (metges, educadors, treballadors socials, advocats, cossos de seguretat, etc.) i a gestors públics.
  • Formació de professionals per a la interpretació als serveis públics.
  • Intervenció com a experts en el seguiment de la formació continuada dels traductors i intèrprets que ja estan exercint en aquest àmbit.
  • Assessorament a l’´Administració en la gestió i contractació de traductors i intèrprets als serveis públics.
  • Assessorament a l´Administració en el disseny d’un sistema d’acreditació de la interpretació als serveis públics.
  • Documentació i manteniment d’un fons de recursos sobre traducció i interpretació als serveis públics.
   Àmbit - grup de recerca: 

   Grup de Recerca en Escriptures Subversives

   Grup de Recerca en Escriptures Subversives
   Catalán
   Ricard Ripoll
   + (34) 93 581 23 21, + (34) 651 499 377
   Group's presentation: 

   El GRES (Grup de Recerca en Escriptures Subversives) és un grup de treball que pretén organitzar activitats en associació amb el món cultural, combinant reflexions en l'àmbit de la creació (amb escriptors, artistes, pensadors...) i de la investigació universitària.
   El nostre grup també organitza col·loquis internacionals sobre temàtiques literàries amb un esperit interdisciplinari.

   Research lines: 
   • Literatura general i comparada.
   • Escriptures de la modernitat poètica.
   • Traducció de textos irregulars.
   Capacities / services: 
   • Organització d’events culturals relacionats amb literatures no convencionals.
   • Assessorament en polítiques culturals.
   • Elaboració de continguts sobre produccions artístiques i literàries actuals.
   Àmbit - grup de recerca: 
   Subscribe to RSS - traducció
   Campus d'excel·lència internacional U A B