semàntica

Catalán

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Catalán
Xavier Blanco Escoda
34 93 581 49 01
Group's presentation: 

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research lines: 
 • Lexicografia informàtica.
 • Traducció automàtica.
 • Lexicologia contrastiva.
 • Afàsies.
 • Estilística.
Capacities / services: 
 • Diccionaris bilingües i multilingües.
 • Diccionaris electrònics.
 • Tractament de corpora orals i escrits.
 • Recuperació de la informació.
 • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Lingüística Teòrica/ Centre de Lingüística Teòrica

Grup de Lingüística Teòrica
Catalán
Gemma Rigau Oliver
+34 93 581 13 68, +34 93 581 12 22
Group's presentation: 

El Grup de Lingüística Teòrica (o Centre de Lingüística Teòrica),  reconegut per l’AGAUR (2009SGR-1079), estudia les característiques de la facultat humana del llenguatge. Tot i que l’ús del llenguatge és un fet quotidià, els lingüistes no han acabat de descobrir encara les propietats que fan que tots els nens sans aprenguin a parlar amb una relativa rapidesa i  inconsciència la llengua de la seva comunitat, sigui quina sigui .

D’altra banda, ens interessa conèixer per què existeix la diversitat lingüística, per què no hi ha només una sola llengua. Per tot això, portem a terme un estudi comparatiu de l’estructura de les llengües, en concret de les que tenim més a prop (les llengües romàniques –principalment el català i espanyol-, les germàniques, el basc, etc.) com a via per a descobrir fins a quin punt poden variar.

Research lines: 
 • L'anàlisi de les propietats estructurals del llenguatge, en concret de la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica.
 • L'estudi de com  aquestes propietats s'expressen a cada llengua particular des d'un enfocament comparatiu, amb especial atenció al  català i l'espanyol.
 • L'estudi de com la naturalesa biològica del llenguatge determina les seves propietats estructurals.
 • L’estudi de l’ adquisició i les patologies del llenguatge.
 • El desenvolupament d’una  base de dades de construccions gramaticals i  recursos lingüístics.
Capacities / services: 
 • Accés a la base de dades de construccions sintàctiques del castellà i català (aplicacions: correctors, traducció).
 • Producció de materials per a l’ensenyament de la llengua catalana i espanyola a tots nivells.
 • Creació de materials de diagnòstic (patologies).
Subscribe to RSS - semàntica
Campus d'excel·lència internacional U A B