publicitat

Catalán

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)
Catalán
David Roca Correa
+34 93 581 44 59
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP) aixupluga un col•lectiu d’investigadors que estem preocupats per l’estudi de la publicitat i les relaciones públiques des de diferents perspectives. També ens caracteritza que hi posem molta emoció en la recerca, molt de pensament lateral i fins i tot certa ingenuïtat.

Research lines: 
 • Publicitat.
 • Relacions Públiques.
 • Creativitat.
 • Gènere.
 • Estudis de Marca.
 • Sistemes i formes de comunicación de les organitzacions.
 • Estudis de recepció i preferencias.
 • Llenguatges audiovisuals, Internet.
 • Propaganda mural i gràfica política.
Capacities / services: 
 • Recerca de mercats i públics.
 • Peritatges i estudis de recepció.
 • Serveis de creativitat, disseny i producció audiovisual.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura/ Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics

Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura/ Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics
Catalán
Miquel de Moragas Sà
+34 93 581 29 07
Group's presentation: 

El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura s'especialitza en estudis sobre polítiques culturals i de comunicació. Es refereix  principalment als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, publicitat).

En aquest marc, el Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics està especialitzat en altres àrees com l’organització de grans esdeveniments esportius i el disseny i la senyalització de instal•lacions complexes.

Research lines: 
 • Anàlisis de politiques de comunicació.
 • Estructura dels Mitjans de comunicació.
 • Estudis dels jocs olímpics i els esports.
 • Semiòtica de la comunicació institucional.
Capacities / services: 
 • Assessorament a les administracions públiques en matèria de politiques i regulació de les comunicacions.
 • Assessorament a les organitzacions de grans esdeveniments  (esportius, culturals, acadèmics).
 •  Assessorament a les polítiques d’imatge institucional i empresarial (denominació de productes, disseny de marques, senyalització).
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària

Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
Catalán
Elena Añaños
+34 629 222 461
Group's presentation: 

El Grup de recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària estudia com els subjectes capten i processen la informació publicitària (anuncis), és a dir, com la publicitat arriba al "cervell" del telespectador, del internauta, etc. i fins a quin punt li pot condicionar la seva actuació de compra.

Research lines: 
 • Estudi dels processos cognitius que influencien en el processament de la informació publicitària, especialment en: Els nous formats de publicitat, Rich Media i la Publicitat integrada en els continguts audiovisuals, entre d'altres:
 • Aplicació de la metodologia de l'Eye Tracker en la seva recerca, per mesurar l'impacte visual i moviments oculars de la publicitat i creació de patrons de resposta per aprt dels diferents targets.
 • Processament conscient i inconscient de la Publicitat.
Capacities / services: 
 • Aplicació de l'Eye TraKer en l'estudi previ de les campanyes per tal d'obtenir dades del rendiment cognitiu del subjecte davant la variació dels components dels anuncis, per tal de poder dissenyar la publicitat més eficaç.
 • Disseny i realització de recerques que tinguin com a objectiu l'optimització dels recursos publicitaris a partir del coneixement del procés cognitiu del receptor (i dels diferents targets).
Grup de recerca-paraules clau: 
Subscribe to RSS - publicitat
Campus d'excel·lència internacional U A B