lingüística cognitiva

Catalán

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
Catalán
Ana Fernández Montraveta
+34 93 581 17 76
Group's presentation: 

El Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL) estudia els diversos aspectes dels nivells lèxic, semàntic i sintàctic de la descripció lingüística orientada al processament del llenguatge. Des d'un principi, ens hem centrat en el desenvolupament d'un marc de treball teòric amb el qual descrivim la informació lèxica dels verbs i de les construccions en què aquests participen. En relació amb aquest tema, ens interessen diversos aspectes d'aquest problema, des de la descripció de la relació entre sintaxi i semàntica en oracions simples fins a l'aspectualitat o la descripció semàntica dels arguments. A partir d'aquesta base, desenvolupem eines orientades al processament del llenguatge natural, que van des de l'anàlisi sintàctica fins al lèxic i l'heurística per a l'adquisició automàtica de la informació.

Research lines: 
  • Sintaxi i semàntica verbals. Prenent com a centre el verb, treballem des de diverses perspectives al voltant d’aquesta unitat, amb especial interès per la interfície sintàctico-semàntica.
  • Lexicografia. L’objectiu és contribuir tant en el camp de la lexicografia tradicional com computacional.
  • Adquisició d’informació. El grup disposa de lexicons creats de manera manual on es representa la informació sintàctica i semàntica associada a la unitat verbal.
  • Anotació de corpus. Una línia en què treballem molt relacionada amb les anteriors és la d’anotació de corpus, ja que estem interessats en l’etiquetació de les oracions des del punt de vista sintàctico-semàntic.
Capacities / services: 
  • Construcció d'eines lexicogràfiques, construcció de gramàtiques formals.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - lingüística cognitiva
Campus d'excel·lència internacional U A B