lexicografia

Catalán

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Catalán
Xavier Blanco Escoda
34 93 581 49 01
Group's presentation: 

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research lines: 
 • Lexicografia informàtica.
 • Traducció automàtica.
 • Lexicologia contrastiva.
 • Afàsies.
 • Estilística.
Capacities / services: 
 • Diccionaris bilingües i multilingües.
 • Diccionaris electrònics.
 • Tractament de corpora orals i escrits.
 • Recuperació de la informació.
 • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
Catalán
Ana Fernández Montraveta
+34 93 581 17 76
Group's presentation: 

El Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL) estudia els diversos aspectes dels nivells lèxic, semàntic i sintàctic de la descripció lingüística orientada al processament del llenguatge. Des d'un principi, ens hem centrat en el desenvolupament d'un marc de treball teòric amb el qual descrivim la informació lèxica dels verbs i de les construccions en què aquests participen. En relació amb aquest tema, ens interessen diversos aspectes d'aquest problema, des de la descripció de la relació entre sintaxi i semàntica en oracions simples fins a l'aspectualitat o la descripció semàntica dels arguments. A partir d'aquesta base, desenvolupem eines orientades al processament del llenguatge natural, que van des de l'anàlisi sintàctica fins al lèxic i l'heurística per a l'adquisició automàtica de la informació.

Research lines: 
 • Sintaxi i semàntica verbals. Prenent com a centre el verb, treballem des de diverses perspectives al voltant d’aquesta unitat, amb especial interès per la interfície sintàctico-semàntica.
 • Lexicografia. L’objectiu és contribuir tant en el camp de la lexicografia tradicional com computacional.
 • Adquisició d’informació. El grup disposa de lexicons creats de manera manual on es representa la informació sintàctica i semàntica associada a la unitat verbal.
 • Anotació de corpus. Una línia en què treballem molt relacionada amb les anteriors és la d’anotació de corpus, ja que estem interessats en l’etiquetació de les oracions des del punt de vista sintàctico-semàntic.
Capacities / services: 
 • Construcció d'eines lexicogràfiques, construcció de gramàtiques formals.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Lexicografia i Diacronia

Grup de Lexicografia i Diacronia
Catalán
Glòria Claveria Nadal
+34 93 581 29 79
Group's presentation: 

El Grup de Lexicografia i Diacronia (SFI) és un equip format per investigadors de diferents universitats espanyoles i europees. El nucli central dels membres pertany a diferents departaments de la  Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Francesa i Romànica). Els membres externs pertanyen a la a Universidad de Salamanca; a la Karl Franzens-Universität Graz d’Àustria i a la Universiteit Antwerpen de Bèlgica. A més, el grup té adscrit un investigador ICREA (Joan Torruella). Gràcies als resultats obtinguts en les seves investigacions, el grup ha rebut la subvenció i el reconeixement per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat en set convocatòries consecutives fins a l’actual (2009SGR01067). Així mateix, el «Grup de Lexicografia i Diacronia» forma part de la Xarxa Temàtica «Llengua i Ciència» finançada per la Generalitat de Catalunya (1998XT-00019, 2000XT-00063 i 2002XT00071) i ha participat en totes les Jornades que la xarxa organitza anualment. La recerca desenvolupada pels membres del grup ha donat lloc a nombroses publicacions i resultats de la recerca d’altres tipus (Portal de léxico hispánico, DECH, CICA), en les quals s’investiga diferents aspectes de l'evolució històrica de les llengües catalana i espanyola des d'un punt de vista interdisciplinari.

Research lines: 
 • L’aplicació de les noves tecnologies a l’estudi lingüístic amb especial atenció a la història de la llengua i al lèxic.
Capacities / services: 
 • Consulta dels materials i informacions que apleguen les eines informàtiques que es desenvolupen en el grup: el CICA (Corpus Informatitzat del Català Antic) i Portal de léxico hispánico.
 •  Elaboració d’eines informàtiques.

NEOLCYT

NEOLCYT
Catalán
Alba Marco
+34 687 949 684
Group's presentation: 

El nostre grup de recerca de lexicografia -NEOLCYT- té com a primer objectiu configurar un diccionari històric de neologismes de la ciència i de la tècnica en la llengua espanyola del segle XIX.

Research lines: 
 • La història de la ciència i de la tècnica a l'Espanya del segle XIX.
 • Les parcel.les lèxiques d'especiaitat relacionades amb l'introducció de les innovacions científiques i tecnològiques a la llengua castellana.
 • L'estudi lexicogràfic i històric de cada àmbit tècnic i científic.
Capacities / services: 
 • Correcció i adequació textual de la llengua castellana.
 • Correccions i revisions de tot tipus d'obres lexicogràfiques.
 • Traduccions obres històriques (català-castellà; català-francés; castellà-francés; i viceversa).
Subscribe to RSS - lexicografia
Campus d'excel·lència internacional U A B