infància

Catalán

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions
Catalán
Alex Paniagua
+34 93 581 17 29
Group's presentation: 

El CER-Migracions ha estat creat per acord del Consell de Govern de dia 2 de desembre de 2009 i es regeix per la legislació universitària vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament del Centre d'Estudis i Recerca de Migracions.

La UAB compta amb figures pioneres i de primera línia en l'estudi de les migracions internacionals. Cal destacar l'exemple de la Dra.Carlota Solé, fundadora del GEDIME (Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) el 1986 i impulsora de diversos cursos de Sociologia de les Migracions dins el Programa de Doctorat en Sociologia. La seva incansabe tasca divulgativa l'ha portat a publicar diversos articles i monogràfics en revistes de referència.

La incorporació de sociòlegs, politòlegs i educadors de EMIGRA, Grup de Recerca derivat de l'anterior ANE DDIE, del Departament d'Antropologia Social iCultural i que dirigeix la Dra Silvia Carrasco, reafirmen la tendència multi i interdisciplinar del CER-Migracions. El grup EMIGRA es centra en la investigaciósobre educació, migracions i infància, i ha desenvolupat durant 7 anys el Programa Multiculturalitat i Educació encarregat per l'ICE.

El grup MIGRACOM està dirigit pel Dr.Nicolás Lorite del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II. Com Observatori i Grup de Recerca sobre Migracions i Comunicació, des dels seus inicis compta amb investigadors especialistes, professionals i tècnics de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com també de l'àmbit de la sociologia, l'educació, la demografia i la política.

Aprofitar i provocar sinergies, tenir en compte tots els angulos i perspectives d'un tema tan complex com ho són les migracions internacionals, contribuir a la cohesió social, brindar eines per a la gestió de la diversitat i la mediació social, són tots objectius que persegueix el CER-Migracions en el seu dia a dia.

Research lines: 
 
 • Ciutadania i dinàmiques d’inclusió social
 • Construcció social de les identitats/alteritats
 • Desigualtats ètniques i racials
 • Empresariat d’origen immigrant
 • Famílies migrades i polítiques socials
 • Gènere i migracions
 • Immigració i mercat de treball
 • Migracions i Educació
 • Migracions i Infància (0-18)
 • Mitjans de comunicació i diversitat cultural
 • Perspectiva transnacional en l’estudi de les migracions.
 • Població gitana, educació i canvi sociocultural
 • Pràctiques tradicionals perjudicials
 • Recerca audiovisual aplicada i migracions
 • Tractament informatiu de la immigració
Capacities / services: 

 • Assessorament sobre polítiques públiques i plans d’actuació en relació a migracions, minories, educació i infància.
 • Assessoramente sobre polítiques de cohesió social.
 • Formació especialitzada.
 • Avaluacions de plans d'actuació.
 • Elaboració d’estudis i informes.

GISTAL

GISTAL
Catalán
Núria Silvestre
+34 93 581 29 99, +34 649 205 719
Group's presentation: 

El centre específic de recerca GISTAL, és un  grup de recerca interdisciplinar que enfoca els problemes en l'adquisició del llenguatge oral fent especial èmfasi en els derivats de la sordesa. Els resultats de les seves recerques poden tenir interés en l'orientació terapeútica i logopèdica de les criatures afectades així com en el suport als medis educatius en els que creix principalment família i escola.

Research lines: 
 • Les adquisicions prelingüístiques en les criatures amb dificultats.
 • Estils educatius i comunicació en el medi familiar.
 • La comunicació entre bebés amb dificultats i bebés amb desenvolupament típic.
 • Efectes de les diferents pròtesis auditives.
 • La adaptació de la subtitulació a la població amb sordesa.
Capacities / services: 
 • Orientació i consell familiar en els casos de criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 • Orientació a les escoles bressol per acollir criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 • Orientació per l'inclusió escolar.
Subscribe to RSS - infància
Campus d'excel·lència internacional U A B