fonètica

Catalán

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Catalán
Xavier Blanco Escoda
34 93 581 49 01
Group's presentation: 

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research lines: 
 • Lexicografia informàtica.
 • Traducció automàtica.
 • Lexicologia contrastiva.
 • Afàsies.
 • Estilística.
Capacities / services: 
 • Diccionaris bilingües i multilingües.
 • Diccionaris electrònics.
 • Tractament de corpora orals i escrits.
 • Recuperació de la informació.
 • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Lexicografia i Diacronia

Grup de Lexicografia i Diacronia
Catalán
Glòria Claveria Nadal
+34 93 581 29 79
Group's presentation: 

El Grup de Lexicografia i Diacronia (SFI) és un equip format per investigadors de diferents universitats espanyoles i europees. El nucli central dels membres pertany a diferents departaments de la  Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Francesa i Romànica). Els membres externs pertanyen a la a Universidad de Salamanca; a la Karl Franzens-Universität Graz d’Àustria i a la Universiteit Antwerpen de Bèlgica. A més, el grup té adscrit un investigador ICREA (Joan Torruella). Gràcies als resultats obtinguts en les seves investigacions, el grup ha rebut la subvenció i el reconeixement per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat en set convocatòries consecutives fins a l’actual (2009SGR01067). Així mateix, el «Grup de Lexicografia i Diacronia» forma part de la Xarxa Temàtica «Llengua i Ciència» finançada per la Generalitat de Catalunya (1998XT-00019, 2000XT-00063 i 2002XT00071) i ha participat en totes les Jornades que la xarxa organitza anualment. La recerca desenvolupada pels membres del grup ha donat lloc a nombroses publicacions i resultats de la recerca d’altres tipus (Portal de léxico hispánico, DECH, CICA), en les quals s’investiga diferents aspectes de l'evolució històrica de les llengües catalana i espanyola des d'un punt de vista interdisciplinari.

Research lines: 
 • L’aplicació de les noves tecnologies a l’estudi lingüístic amb especial atenció a la història de la llengua i al lèxic.
Capacities / services: 
 • Consulta dels materials i informacions que apleguen les eines informàtiques que es desenvolupen en el grup: el CICA (Corpus Informatitzat del Català Antic) i Portal de léxico hispánico.
 •  Elaboració d’eines informàtiques.

llengua i mèdia

llengua i mèdia
Catalán
Margarida Bassols Puig
+34 617 873 529
Group's presentation: 

El grup Llengua i mèdia estudia la llengua dels mitjans en general i, sobretot, la de la televisió.
Ja fa vint anys que treballem plegats i des del començament hem fet estudis sobre la qualitat de la llengua de TV3, la llengua col·loquial dels magazins, retransmissions i sèries,  l'estàndard dels informatius,  els subtítols en català i la fonètica que dels locutors de les televisions locals.
Hem escrit diversos llibres, entre els quals "La llengua de TV3",  "El col·loquial dels mitjans de comunicació", "L'audiodescripció en català", "Guia fonètica de les televisions locals",  "Llengua oral i llengua escrita", i hem organitzat diverses jornades especialitzades.

Research lines: 
 • La llengua dels mitjans.
 • El discurs televisiu.
 • La llengua catalana estàndard.
 • La varietat estilística.
 • La divulgació en els nous formats televisius.
Capacities / services: 
 • Assessorament sobre les estratègies discursives i les tries lingüístiques dels diversos programes televisius: des d'informatius fins a magazins, telesèries, debats, espots.
 • Control de la qualitat de la llengua emprada als mèdia.
 • Prospectiva de la televisió catalana.
 • Identificació de les representacions socials dels diversos col·lectius representats pels mitjans.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - fonètica
Campus d'excel·lència internacional U A B