desenvolupament professional

Catalán

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)
Catalán
Merce Vilar
93 581 2670
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED) és un grup format per investigadors dels àmbits de la Didàctica de la Música i d'Educació de la Veu del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. La seva finalitat és la investigació i la transferència de coneixement sobre temàtiques relacionades amb els processos d’ensenyament-aprenentatge de la música en les diferents etapes educatives, tant del règim general com del règim especialitzat. Així mateix, treballa a l’entorn de temàtiques relacionades amb el desenvolupament professional dels docents.
Actualment és un Grup de Recerca Emergent reconegut per l'AGAUR (2009-SGR1373). GRUMED integra altres grups de recerca: el Grup de Recerca en Educació Musical i Interacció Social i el grup Educació de la Veu i Salut Vocal.

Research lines: 
 
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en contextos escolars de l’àmbit reglat (infantil 0-6 anys, primària 6-12 i secundària 12-16).
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en institucions especialitzades: nivell de sensibilització, aprenentatge del llenguatge musical i de l’instrument 
 • Els docents de música: desenvolupament professional; formació musical, didàctico-pedagògica i humanística; formació inicial i permanent.
 • Educació musical i TIC
 • Educació de la veu i salut vocal
Capacities / services: 
 
 • Assessorament a escoles i altres institucions educatives especialitzades
 • Cursos i jornades de formació permanent per a mestres, presencials i on-line
 • Creació de materials didàctics específics

Didàctica i multimedia

Didàctica i multimedia
Catalán
Pere Marquès Graells
+34 93 581 26 35
Group's presentation: 

DIM és un  grup de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (Facultat d'Educació de la UAB) i alhora una xarxa social per a la investigació, l'aprenentatge permanent i el suport al desenvolupament professional que acull a més de 2.700 agents educatius de tot el món (docents, gestors, empreses...) compromesos amb la millora de l'Educació amb el suport de les TIC.

DIM impulsa el desenvolupament de múltiples investigacions i projectes, jornades i activitats formatives i de difusió del coneixement.

Research lines: 
 • Bones pràctiques en l'ús educatiu de les TIC: pissarres digitals, aules 1x1, llibres de text digitals i altres recursos mutimèdia per a l'educació...
 • Problemes educatius i solucions amb suport TIC.
 • Aplicació d'un currículum bimodal i contra el fracàs escolar.
 • Creació d'activitats multimèdia educatives.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres i administracions educatives en l'adequada integració de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge: quines TIC?, quines activitats formatives es faran amb les TIC?, com formar al professorat?
 • Assessorament a administracions educatives centres en el canvi de paradigma educatiu a les aules, per tal de passar del model memorístic tradicional a un currículum bimodal més en consonància amb els requeriments de la nostra societat.
 • Creació de recursos multimèdia per a l'educació.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - desenvolupament professional
Campus d'excel·lència internacional U A B