cultura

Catalán

Laboratori d'Etnoecologia

Laboratori d'Etnoecologia
Catalán
Victoria Reyes García
+34 93 586 85 49
Group's presentation: 

El Laboratori d’Etnoecologia basat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB té com a objectiu promocionar el desenvolupament de l’etnoecologia a Catalunya i a altres regions del món. L’etnoecologia és l’estudi interdisciplinari de les relacions dinàmiques entre les persones i el seu medi ambient. Els estudis etnoecològics tenen una perspectiva transdisciplinària que es basa en les contribucions de les ciències naturals i socials a diversos nivells, en els punts de vista dels agents locals i en les opinions dels responsables polítics, entre altres. Els estudis etnoecològics poden ajudar a entendre molts problemes socials i ambientals actuals, com per exemple la degradació ecològica, la pèrdua de diversitat biològica i cultural, l’escassetat d’aigua, les desigualtats econòmiques o la transició demogràfica. El Laboratori col·labora amb altres centres de recerca i associacions civils en el desenvolupament de projectes a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

Research lines: 
 • Comuns locals: Interès per les formes comunitàries de gestió sostenible del medi ambient per part de les comunitats locals d’una forma transdiciplinària que inclogui la cultura, la història, la geografia, l’ecologia, l’economia i la política entre altres, per obtenir una visió més completa, holística i global dels mateixos.
 • Coneixement Ecològic Local: Procés de generació, transmissió, canvi, i pèrdua d’aquest tipus de coneixement.
 • Societats indígenes/rurals i conservació: Sistemes tradicionals de gestió i ús del paisatge; així com serveis ambientals derivats d’aquesta gestió.
 • Canvi cultural: Efectes de la integració al mercat en la qualitat de vida i ús del recursos naturals per les poblacions indígenes.
 • Etnobotànica: Valors culturals, econòmics, i d’ús de les espècies de plantes per la gent.
Capacities / services: 
 • Consultoria en la resolució de problemàtiques socioculturals i ambientals de fort caràcter "local".
 • Consultoria sobre mètodes de recerca participativa en la gestió del territori.
 • Assessoria en estudis de percepció i actituds ambientals.
 • Estudis per documentar el coneixement ecològic local.
 • Edició de contiguts divulgatius i de difusió del coneixement científic generat.

Gestió del canvi a les organitzacions de formació (CCUC)

Gestió del canvi a les organitzacions de formació
Catalán
Marina Tomás Folch
+34 93 581 31 97, +34 654 039 627
Group's presentation: 

El grup Gestió del Canvi a les organitzacions de formació  forma part del grup EDO i investiga sobre el funcionament dels centres de formació, ja siguin escoles, instituts, universitats o altres institucions que tenen per objecte la formació per tal de veure què dificulta en aquesta organització de poder innovar.
Disposa, fruit d'aquests estudis, instruments per diagnosticar la cultura del centre, el clima, les resistències i fa propostes d'estratègies a seguir per reeixir en el canvi.

Research lines: 
 • El canvi de cultura a les universitats.
 • El genere a les organitzacions: visibilitat, lideratge, participació, poder,..
 • El conflicte, clima, comunicació i cultura organitzacional.
 • La gobernança a les universitats.
Capacities / services: 
 • Diagnòstic del potencial de canvi d'un  grup/centre/institució de formació.
 • Assessorament als centres i als seus directius per endegar i conduir  processos de canvi.
 • Estudi de la cultura organitzacional d'una organització de formació.
 • Formació sobre gestió del canvi a la universitat.
 • Coach de lideratge educatiu.

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural
Catalán
Ricardo García Cárcel
+34 93 581 32 27
Group's presentation: 

El GREHC és un equip d’investigació dedicat a l’anàlisi de l’evolució de la cultura a l’Època Moderna des de la perspectiva dels mitjans de comunicació més que des de l’òptica tradicional dels continguts dels missatges.  Amb diverses línies de recerca actualment vigents, el GREHC aplega a investigadors de la UAB dedicats a la història cultural en època moderna i també d’altres investigadors espanyols i estrangers dins el camp principal de la història cultural. Aquesta tasca col·lectiva i col·laborativa nodreix les activitats del GREHC, tals com l’auspici de tesis doctorals, l’organització de seminaris, col·loquis i congressos i la promoció de publicacions especialitzades.

Research lines: 
 • Llibre i lectura a l'Àntic Règim.
 • Discurs religiós.
 • Inquisició i censura.
 • Educació i comunicació.
 • Púlpit i confessionari.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a cicles de conferències, exposicions, programes de formació contínua, en els que podem aportar diferents punts de vista pluridisciplinaris: història de la cultura literària, artística, política, sociologia.
 • Desenvolupament de continguts per a mitjans de comunicació diversos, inclosos espais webs.
 • Elaboració de continguts en relació a la comprensió històrica dels problemes del món actual: integrismes religiosos, delimitació de gèneres, mestissatges i hibridismes culturals.

Grup de Recerca en Escriptures Subversives

Grup de Recerca en Escriptures Subversives
Catalán
Ricard Ripoll
+ (34) 93 581 23 21, + (34) 651 499 377
Group's presentation: 

El GRES (Grup de Recerca en Escriptures Subversives) és un grup de treball que pretén organitzar activitats en associació amb el món cultural, combinant reflexions en l'àmbit de la creació (amb escriptors, artistes, pensadors...) i de la investigació universitària.
El nostre grup també organitza col·loquis internacionals sobre temàtiques literàries amb un esperit interdisciplinari.

Research lines: 
 • Literatura general i comparada.
 • Escriptures de la modernitat poètica.
 • Traducció de textos irregulars.
Capacities / services: 
 • Organització d’events culturals relacionats amb literatures no convencionals.
 • Assessorament en polítiques culturals.
 • Elaboració de continguts sobre produccions artístiques i literàries actuals.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - cultura
Campus d'excel·lència internacional U A B