Mediació i Interpretació: Recerca en l´Àmbit Social (MIRAS)

 • Característiques de la traducció a les administracions públiques en un context multicultural.

Creat l'any 2009, el grup de recerca MIRAS del Departament de Traducció i Interpretació de la UAB es dedica a la recerca i a la formació en interpretació i mediació en l´àmbit social.
La idea de la creació del grup sorgeix arran d'una necessitat social. En els últims anys, Catalunya s´ha convertit en un territori d'acollida d'immigrants, fet que ha posat a prova la societat catalana, tant pel que fa al seu sistema social com pel que fa a les seves actituds vers l'altre. Aquests nous ciutadans són usuaris, igual que la població autòctona, dels diversos serveis socials, administratius, sanitaris, jurídics o educatius. En aquestes institucions, tanmateix, fonamentalment a causa de les barreres lingüístiques i culturals, en molts casos es fa difícil la comunicació entre els proveïdors de serveis i els usuaris estrangers. Aquesta necessitat de comunicació entre comunitats lingüístiques diverses ha fet emergir un nou perfil professional: el del traductor-intèrpret als serveis públics, la tasca del qual consisteix en aconseguir que la comunicació no tan sols sigui possible, sinó que també sigui efectiva.
Però  Catalunya s'enfronta especialment a la manca de formació especialitzada per a traductors i intèrprets en l'àmbit dels serveis públics. Des de les universitat i, concretament, des dels centres d'ensenyament de traducció i interpretació, ja s'ha començat a fer evident la necessitat de donar resposta a aquesta demanda, però als plans d'estudis actuals la presència de continguts vinculats amb la traducció i la interpretació als serveis públics és encara molt escassa.
Per aquest motiu, només a partir d'una recerca que abordi aquest tema es podran elaborar propostes formatives que donin resposta a la demanda social actual.
El grup de recerca MIRAS incorpora a la seva estructura professores, intèrprets i mediadores professionals i joves investigadores que duen a terme la seva activitat en els àmbits de la traducció i interpretació de conferències, la mediació i la interpretació per als serveis públics, la immigració, la formació i la comunicació intercultural.

Catalán
+34 93 581 33 68
Marta Arumí Ribas
Research group name: 
Mediació i Interpretació: Recerca en l'Ámbit Social (MIRAS)
  • Difusió dels resultats de la recerca en tallers i jornades destinats a traductors i intèrprets als serveis públics, a mediadors interculturals, a proveïdors de serveis (metges, educadors, treballadors socials, advocats, cossos de seguretat, etc.) i a gestors públics.
  • Formació de professionals per a la interpretació als serveis públics.
  • Intervenció com a experts en el seguiment de la formació continuada dels traductors i intèrprets que ja estan exercint en aquest àmbit.
  • Assessorament a l’´Administració en la gestió i contractació de traductors i intèrprets als serveis públics.
  • Assessorament a l´Administració en el disseny d’un sistema d’acreditació de la interpretació als serveis públics.
  • Documentació i manteniment d’un fons de recursos sobre traducció i interpretació als serveis públics.
   Àmbit - grup de recerca: 
   Campus d'excel·lència internacional U A B