llengua i mèdia

  • La llengua dels mitjans.
  • El discurs televisiu.
  • La llengua catalana estàndard.
  • La varietat estilística.
  • La divulgació en els nous formats televisius.

El grup Llengua i mèdia estudia la llengua dels mitjans en general i, sobretot, la de la televisió.
Ja fa vint anys que treballem plegats i des del començament hem fet estudis sobre la qualitat de la llengua de TV3, la llengua col·loquial dels magazins, retransmissions i sèries,  l'estàndard dels informatius,  els subtítols en català i la fonètica que dels locutors de les televisions locals.
Hem escrit diversos llibres, entre els quals "La llengua de TV3",  "El col·loquial dels mitjans de comunicació", "L'audiodescripció en català", "Guia fonètica de les televisions locals",  "Llengua oral i llengua escrita", i hem organitzat diverses jornades especialitzades.

Catalán
+34 617 873 529
Margarida Bassols Puig
Research group name: 
llengua i mèdia
  • Assessorament sobre les estratègies discursives i les tries lingüístiques dels diversos programes televisius: des d'informatius fins a magazins, telesèries, debats, espots.
  • Control de la qualitat de la llengua emprada als mèdia.
  • Prospectiva de la televisió catalana.
  • Identificació de les representacions socials dels diversos col·lectius representats pels mitjans.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B