Les músiques en les societats contemporànies (MUSC)

 • Músics en la societat de l'espectacle.
 • Cants orals de la Mediterrània.
 • Músiques de reproducció tecnològica.

El grup “Música a les societats contemporànies” (MUSC) és un grup de recerca consolidat (2009 - SGR 227) adscrit al Departament d’Art i de Musicologia de la UAB.  Estudia la música en les seves manifestacions socials des d’un enfocament global i transversal.

Catalán
+34 93 581 26 19
Francesc Cortès Mir
Research group name: 
Les músiques en les societats contemporànies (MUSC)
 • Creació i comissariat d'exposicions amb temàtica musical.
 • Creació i disseny de documentals de tipus musical, tant de repertori tradicional com contemporani, i/o de DVD.
 • Catalogació i estudis de digitalització d'arxius amb continguts musicals i/o dramàtics.
 • Assessorament en la confecció de programes i temporades musicals.
 • Assessorament i estudis tècnics sobre patrimoni musical, tant de suport tangible com intangible.
 • Publicacions de tipus musical i musicològic.
 • Edicions de partitures i de CD's.
 • Conferències, cursos, seminaris.
Campus d'excel·lència internacional U A B