LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

  • Govern municipal.
  • Mitjans de comunicació públics.
  • Plans governamentals d'alfabetització digital.
  • Campanyes electorals.
  • Formació de candidats.

El Laboratori de Comunicació Estratègica (Labce) té per objecte realitzar investigacions, assessorament i docència en matèria de comunicació pública i electoral, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat democràtica de la gestió de govern i dels processos electorals, eleccions.

Catalán
+34 659 505 598
Pere-Oriol Costa Badia
Research group name: 
LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
  • Assessorament a governs locals, autonòmics i centrals.
  • Assessorament a partits i candidats.
  • Assessorament en comunicació estratègica a empreses i organitzacions.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B