Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals

  • Estudis xinesos.
  • Estudis de l'Àsia Oriental.
  • Estudis mediterranis.
  • Relacions internacionals.
  • Estudis amazics.

L'Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) es dedica a la formació, a la recerca i a la transferència de coneixements i de cultura en el camp dels estudis internacionals i interculturals de les grans àrees geopolítiques i geogràfico-culturals en què s’estructura el món.
Promou un concepte d’estudis transversals i pluridisciplinars de les esmentades àrees que combinen i coordinen moltes aproximacions paral·leles de camps diversos. Pot oferir suport institucional, administratiu i logístic al desenvolupament d’activitats interdisciplinàries de formació, de recerca i de transferència de coneixements i cultura, en el marc d’aquest gran camp.
A més de potenciar la recerca a la UAB, té la voluntat d’establir dinàmiques de col·laboració amb centres de recerca i amb "think tanks" a l’àmbit nacional i a l’àmbit internacional per tal de potenciar la qualitat i la projecció de la recerca sobre els estudis internacionals i interculturals a Catalunya, i de fomentar i de facilitar l’anàlisi de les problemàtiques generades per la globalització amb la vocació d’elaborar propostes de polítiques per a les administracions públiques, per l’empresariat i per a la societat civil.

Catalán
+34 93 581 21 11
Seán Golden
Research group name: 
Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals
  • Assessorament en polítiques per a les administracions públiques, per l’empresariat i per a la societat civil sobre problemes derivats de la globalització.
  • Estudis i informes sobre els àmbits de recerca del grup.
  • Elaboració de contigunts divulgatius.
Campus d'excel·lència internacional U A B