Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere

  • Salut i sistema Sujecte/Sexe/Gènere.
  • Cura, servei, globalització i precarització.
  • Violència de gènere i sistema jurídic.

El Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d’una perspectiva de Gènere, estudia l'impacte del sistema cultural sexe/gènere en la producció actual de desigualtat social mitjançant la constitució de les identitats psicosexuals i de gènere i les subjectivitats contemporànies (context de retòrica igualitària i neosexisme) des d'una perspectiva psicosocial, estructural, de poder i interseccional. Perspectiva que s'aplica per a la intervenció psicosocial en dos àmbits. El principal àmbit d'aplicació és el de l'anàlisi de l'impacte d'aquest sistema cultural sexe/gènere en la salut, a través de l'estudi de nous síndromes emergents o malestars que creixen exponencialment en el moment actual i que s'expressen mitjançant diferències significatives de gènere mitjançant el cos o les emocions (dolor crònic sense causa orgànica, transtorns alimentaris, depressió, etc...) i que estan relacionats amb els diferents models socials de gènere vigents (tradicional, de transició, contemporani) en l'actual context de retòrica igualitarista.
D'altra banda, donada la judicialització de la greu problemàtica de la violència de gènere (expressió més visible d'aquest sistema cultural) es treballa a nivell de formació interdisciplinar amb agents de l'àmbit jurídic per tal d'introduir aquesta perspectiva psicosocial en l'anàlisi i intervenció en violència de gènere.

Catalán
+34 93 581 19 80, +34 93 330 48 33, +34 677 830 043
Margot Pujal i Llombart
Research group name: 
Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere
  • Formació i intervenció en l'abordatge de la salut des d'una perspectiva biopsicosocial i de gènere, per tal de treballar la salut des d'un treball transdisciplinar entre Ciències Socials i Humanes i Ciències de la Salut.
  • Elaboració de plans d’actuació per implicar a les administraciones en programes i polítiques de salut pública introduïnt el sistema subjecte/sexe/gènere.
  • Formació als agents de justícia sobre teoria psicosocial de gènere interseccional.
Campus d'excel·lència internacional U A B