Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)

  • Minories, desigualtats i exclusions.
  • Salut, interculturalitat i desigualtat.
  • Població gitana.
  • Població immigrant.
  • Drogues, consums i conseqüències socioculturals i sanitàries.

El Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) té com objectiu realitzar des de la Antropologia Social i Cultural investigacions etnogràfiques (amb treball de camp antropològic, documental i bibliogràfic) per tal de generar coneixement respecte les minories ètniques (identitats i cultura) i les situacions i processos de marginació social i de pobresa, i de risc d’exclusió.
És voluntat del grup col•laborar amb altres disciplines en la consecució de resultats d’investigació en aquests camps, així com aportar el nostre coneixement per al seu ús social de manera que aporti beneficis a les poblacions amb les que treballem, en el context dels límits de la solidaritat social comuna.
Volem col•laborar també amb institucions, planificadors socials i professionals en l’assoliment d’objectius d’interès comú i facilitar tant la participació real com l’enteniment entre els col·lectius que es troben implicats en els processos d’actuació de l’Administració i d’altres institucions.

Catalán
+34 93 581 11 43
Aurelio Díaz
Research group name: 
Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)
  • Realització de recerques per conèixer la situació de col·lectius concrets per tal millorar les intervencions.
  • Disseny de programes sociosanitaris i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.
  • Elaboració de documents i materials per a les administracions i professionals concrets i disseny i desenvolupament de programes de formació.
Campus d'excel·lència internacional U A B